web.archive.org

453 captures
6 Dec 1998 - 13 May 2021
About this capture
 

 
 
Studentexpeditionen - nytt telefonnummer
16 44 70
öppet må-ti 10-11.30, 13.30-15
ons stängt
to-fr 10-11.30, 13.30-15
 
 

Scheman
För nya besökareEkonomisk historia I, heltid vt 2008, deltid vt 2008
För våra studenterEkonomisk historia II, vt 2008
Efteranmälan till grundkurs ht 2008Påbyggnadskurs i ekonomisk historia, vt 2008, ansökan
Institutionens historiaInternationella relationer I, heltid vt 2008, deltid vt 2008
Intervjuer med våra professorerInternationella relationer II, vt 2008
 Påbyggnadskurs i internationella relationer, vt 2008, ansökan
Utlysning, lediga tjänster
Ekonomisk-historiska institutionen utlyser fyra doktorand-
anställningar. Sista ansökningsdag 15 maj info
Master´s Courses/avancerad nivå (master/magister) Outline/Terminsöversikt, ansökan/application
Kursadministratör, ansökan senast 15 maj annons 
 Eftermiddagskurser/Evening courses, ansökan/application
Intyg registrerad/betyg, avbrott / omregistrering / avregistreringEuropean Citizenship
Våra annonser annons 1, annons 2Sommarkurser / Summer courses, ansökan / application
Tillfälligt ändrade tider för tentautlämning!
Torsdagen den 24 april sker tentautlämning kl 11-12. Obs! Torsdag den 1 maj är helgdag och ingen tentautlämning sker den dagen.
 
Välkommen till Ekonomisk-historiska institutionen
Här undervisar och forskar vi i ekonomisk historia och internationella relationer. Ekonomisk historia är ett brett ämne. Det syns inte minst genom den forskning som bedrivs här hos oss. Pågående forskning tar upp skilda ämnen som t.ex. arbetslivets förändring, sexhandel, globaliseringens effekter, urbanhistoria, konsumtionshistoria, barnens roll i det ekonomiska systemet och mer generellt om ekonomisk/social utveckling från medeltiden fram till idag. Grundläggande för oss ekonomhistoriker är studiet av strukturella och institutionella förändringar över tid, där makt- och resursfördelningen på olika nivåer, globalt, lokalt och även inom familjen, är centralt.

Undervisningen i ekonomisk historia ger breda kronologiska översikter av hur samhälle och ekonomi har omvandlats från medeltiden till våra dagar, såväl internationellt som i vårt land. Kurserna i internationella relationer ger kunskap om de ekonomiska och historiska förutsättningarna för aktuella internationella problem som t.ex. globaliseringens konsekvenser, internationella konflikter, säkerhet, fred och samarbete både på europanivå och global nivå.

I våra kurser ingår träning i kritisk analys genom olika teoretiska perspektiv och olika metoder för hur man kan använda historiska och samtida källmaterial. Undervisningen ger möjlighet att fördjupa sig inom olika valda områden.

Många nu aktiva historielärare har utbildats vid vår institution, och ekonomisk historia ingår såväl vid Lärarhögskolans inriktning mot
grundskolans åk 6-9 som i utbildningen till ämneslärare i historia (gymnasiet och grundskolan). Kunskaper i ekonomisk historia och internationella relationer är användbara i yrkeslivet, exempelvis för journalister, handläggare, ekonomer och många som vill kunna sätta in samhällets omvandling i ett längre perspektiv. Studierna ger också en god grund för analyser och utredningar av ekonomisk och social förändring och för internationell verksamhet av olika slag.
 
Informationsanvariga: Markko Persson, Kelly Biddle
Universitetsvägen 10 A, Plan 9, 106 91 Stockholm
Webbplatsen skapad av QZ Persondatorer AB
StartsidaAnslagstavlaAllmän informationForskningPublikationerPersonal / KontaktKerstin Hesselgren professurenKurser på grundnivå, anmälan Masterutbildning, anmälanInternationella programÄmnesrådet In English Master's Programme Ekonomisk-historiska mötet 2007