MARMAYDEC
27
200720082010
11 captures
28 Mar 2008 - 5 Mar 2016
About this capture

 UTSKRIFT 
Översyn av den svenska sedel- och myntserien
Riksbankens direktion beslöt den 13 mars 2008 att se över sedel- och myntserien. Grunddragen i svenska sedlar och mynt har varit oförändrade under relativt lång tid. Uppdraget nu är att se över bland annat valörer, format och säkerhetsdetaljer samt att titta på miljöaspekter och samhällskostnader.

Målet är att forma en effektiv sedel- och myntserie som är bestående under minst en femårsperiod.

Projektet inleddes i början av 2008 och beräknas pågå under 2-3 år. Arbetet indelas i etapper och beslut i olika delfrågor ska fattas successivt.
Riksbanken samverkar med bankerna, handeln och värdetransport-företagen men är även mycket intresserad av allmänhetens synpunkter. Så om du har synpunkter eller förslag när det gäller våra svenska sedlar och mynt så tar vi gärna emot dem via mejl till sedlarmynt@riksbank.se​. Tyvärr kommer vi inte att kunna besvara mejl, men kommer att med stort intresse ta del av alla synpunkter och förslag.

Här nedan finns dokument som berättar mer om arbetet.

 
DATUM
RUBRIK

2008-03-26


INNEHÅLLSANSVARIG
Administrativa avdelningen

SENAST GRANSKAD
2008-03-26
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
ÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning
Sedlar Mynt Kopiering & reklam på sedlar och mynt Statistik Kontanthantering Frågor & svar Regelverk Blanketter för inlösen av sedlar Publikationer