APRMAYAUG
01
200720082010
3 captures
1 May 2008 - 17 Oct 2011
About this capture

 UTSKRIFT 
Protokoll från direktionens sammanträde den 22 april
Närvarande
Stefan Ingves
Lars Nyberg
Irma Rosenberg
Barbro Wickman-Parak
Lars E. O. Svensson
Svante Öberg
    –––
Johan Gernandt, fullmäktiges ordförande
Leif Pagrotsky, fullmäktiges vice ordförande
    –––
Carl-Johan Belfrage
Claes Berg
Bul Ekici
Kerstin Hallsten
Jesper Hansson
Karolina Holmberg
Per Håkansson
Ann-Christine Högberg
Pernilla Meyersson
Bengt Pettersson
Britta von Schultz
Staffan Viotti
Anders Vredin
 
§ 1. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
 
§ 2. Penningpolitisk avstämning
Fördes särskilt protokoll.
 
§ 3. Penningpolitiskt beslut
Fördes särskilt protokoll.
 
Vid protokollet
Ann-Christine Högberg
 
Stefan Ingves                               Lars E. O. Svensson
DOKUMENTATION
 
Protokoll från direktionens sammanträde den 22 april | 37 Kb

INNEHÅLLSANSVARIG
Stabsavdelningen

SENAST GRANSKAD
2008-04-24
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
ÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning
Press & debatt Presstjänst Bildbank Tal Ekonomiska kommentarer Rapporter Artiklar och fördjupningar Dagordningar och protokoll Direktionen Dagordningar Löpande protokoll Penningpolitiska protokoll Protokollsbilagor Riksbanksfullmäktige Yttranden Ärendelista Informationsskrifter Sedel- och myntskrifter Internationella nyheter EMU-skrifter Publikationer från Europeiska centralbanken (ECB) Statistik Prenumeration