APRMAYOCT
01
200720082011
2 captures
1 May 2008 - 17 Oct 2011
About this capture

 UTSKRIFT 
Stort förtroende för Riksbanken
DATUM
2008-04-25

Den svenska allmänheten har stort förtroende för Riksbanken. Det visar den undersökning som SOM-institutet i Göteborg genomför bland hushåll i Sverige varje år. Hela 51 procent av de svarande har mycket stort eller ganska stort förtroende för Riksbanken och därmed hamnar vi på fjärde plats efter sjukvården, polisen och universitet/högskolor. I förra årets undersökning hade 48 procent stort förtroende och Riksbanken låg då på femte plats efter radio och tv.
 
Undersökningen sker med hjälp av en postenkät som går ut till ett slumpmässigt urval av 6000 personer i åldrarna 15 till 85 år. Den genomförs alltid på hösten och presenteras sedan på våren året efter. Omkring 60 procent av de tillfrågade brukar svara, vilket är ganska många för den här typen av undersökningar. Frågan som ställs är ”Hur stort förtroende har du för det sätt som följande samhällsinstitutioner och grupper sköter sitt arbete?”
 
Läs mer i rapporten som finns i länken nedan.
DOKUMENTATION
 
SOM-rapport | 133 Kb

INNEHÅLLSANSVARIG
Stabsavdelningen

SENAST GRANSKAD
2008-04-25
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
ÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning
Press & debatt Pressmeddelanden Meddelanden Debattartiklar WebbTV Presstjänst Bildbank Tal Ekonomiska kommentarer Rapporter Artiklar och fördjupningar Dagordningar och protokoll Yttranden Ärendelista Informationsskrifter Sedel- och myntskrifter Internationella nyheter EMU-skrifter Publikationer från Europeiska centralbanken (ECB) Statistik Prenumeration