MARMAYJUL
11
200720082009
70 captures
12 Mar 2008 - 24 Jan 2012
About this capture

FAKTA
Skolelever
Riksbanken tar emot många skolelever per år och berättar om Riksbankens verksamhet.
Utbildning
Riksbankens två huvuduppgifter är att upprätthålla ett fast penningvärde och att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Dessa två uppgifter vill Riksbanken öka kunskapen om. Med ökad kunskap om Riksbankens huvuduppgifter ökar också chanserna till en bra diskussion om Riksbankens verksamhet.
 
Genom informations- och utbildningsinsatser riktade till gymnasieskolan vill Riksbanken bidra till att öka kvaliteten i skolans utbildning om inflation och betalningsväsende.
AKTUELLT
Riksbanken arrangerar under 2008 tre stycken tvådagarsseminarium om Riksbankens roll i samhällsekonomin.
UTBILDNINGSFILM
Riksbanken har tagit fram en utbildningsfilm där två unga programledare, Anna och Viktor, presenterar Riksbankens verksamhet på ett lättsamt sätt. Filmen inleds med frågan: Vad är pengar egentligen?
 
Filmen tar sedan upp frågor om inflation, reporänta och betalningssystem och är tänkt att kunna ses och förstås av de flesta elever som läser Samhällskunskap A.
Läs mer
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
ÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning
Lärarseminarier Presentationsmaterial Publikationer Utbildningsfilm Föreläsningar på högskolor och universitet