30 captures
12 Mar 2008 - 5 Jan 2020
MARMAYOCT
22
200720082010
About this capture

 UTSKRIFT 
Historisk monetär statistik i Sverige 1668-2008
Sveriges riksbank har startat ett projekt för att sammanställa historisk monetär statistik för Sverige 1668 (året då Riksbanken grundades) till idag. Syftet är att publicera en databas online. Några av tidsserierna kommer att göras tillgängliga ända tillbaka till medeltiden. Föreliggande projekt är delvis inspirerat av ett liknande projekt som drivits av Norges bank, och som har resulterat i flera böcker om historisk monetär statistik för Norge 1819-2003 (se länk nedan).

Konstruktionen av historisk statistik är speciellt problematiskt då definitioner ändras över tid. Olika tidsseriebrott uppstår. För närvarande sträcker sig den konsistenta, officiellt producerade monetära statistiken sällan mer än 1-2 årtionden tillbaka i tiden. Syftet med föreliggande projekt är att konstruera tidsserier som är konsistenta över tid, och som applicerar dagens definitioner. Detta kommer att i stor utsträckning underlätta långtidsanalyser över till exempel huspriser, relationen mellan penningmängd och inflation samt den makroekonomiska utvecklingen.

Medverkande forskare i projektet är nationalekonomer och ekonomhistoriker från Stockholm, Göteborg och Lund. 

Databasen är organiserad kring följande avsnitt:
Priser. Ett konsumentprisindex presenteras för hela perioden 1290–2006.
Löner från och med 1540.
Växelkurser. Innehåller växelkurser mellan olika myntenheter som fanns i Sverige under perioden 1291–1834 och utländska växelkurser från och med 1658.
Penningmängd och relaterade mått från och med 1871.
Aktiemarknad och räntor från och med 1856.
Statens upplåning från och med 1668.
Projektet kan komma att inkludera data från andra områden i framtiden.
 
Frågor
Allmänna frågor kring projektet besvaras av Rodney Edvinsson och Daniel Waldenström.
 
Specifika frågor bevaras av respektive författare.
DOKUMENTATION
 
Forskningsöversikt och projektplan | 127 Kb
EXTERNA LÄNKAR
 
Det norska projektet

INNEHÅLLSANSVARIG
Avdelningen för penningpolitik

SENAST GRANSKAD
2008-03-07
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
ÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning
Forskning Medarbetare Konferenser Gäster Publikationer Artiklar Seminarier Forskningsnyheter Priser Löner Valutakurser Penningmängd Räntor och aktieavkastningar Statsskuld Frågor och kontakt