42 captures
15 Jun 2006 - 23 Jan 2012
MARMAYSEP
01
200720082009
About this capture

FAKTA
Årliga inflationen
Under Riksbankens historia, från 1668 till idag, har den årliga inflationen i genomsnitt varit 2,1-2,3 procent (osäkerheten beror främst på hur inflationen ska mätas i samband med den monetära förvirringen under andra halvan av 1710-talet). Detta kan jämföras med Riksbankens nuvarande inflationsmål på 2,0 procent.
Forskning på Riksbanken
Målet med den ekonomiska forskning som bedrivs inom Riksbanken är att tillhandahålla en solid begreppsmässig och empirisk grund för politiska beslut. Högkvalitativ forskning är avgörande för att garantera att Riksbanken är väl förberedd att möta de utmaningar som hänger samman med att styra penningpolitiken och främja ett säkert och effektivt betalningssystem. En viktig uppgift för den ekonomiska forskningen är att tillhandahålla modeller, verktyg och analyser för att Riksbanken ska kunna fullgöra sina åligganden.
Läs mer
AKTUELLT
Forskningsnytt 2007
Vad kostar det att betala? Privat- och samhällsekonomiska kostnader av kontant- respektive kortbetalningar
WORKSHOP
Sveriges Riksbank kommer i år att arrangera följande två workshops
Household Indebtedness, House Prices and the Economy, 19-20 September, 2008.
Modeling and Forecasting Economic and Financial Time Series with State Space models, October 17-18, 2008.
Läs mer om konferenserna
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
ÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning
Forskning Medarbetare Konferenser Gäster Publikationer Artiklar Seminarier Forskningsnyheter Historisk monetär statistik