2,517 captures
01 Jun 1997 - 29 Nov 2022
MARMAYJUN
01
200720082009
About this capture

NYHETER
Ingves: Styrsystemet, styrräntan och penningpolitiken
2008-04-28 Sedan i höstas har de finansiella marknaderna präglats av turbulens och osäkerhet. Detta har lett till att flera centralbanker vidtagit extraordinära åtgärder. I Sverige har vi inte sett några stora problem till följd av den finansiella oron och Riksbanken har heller inte vidtagit några särskilda åtgärder. Detta beror bland annat på att svenska banker inte har varit exponerade mot den amerikanska subprime-marknaden. En annan anledning är att det finns skillnader i räntestyrningssystem mellan länder. Under måndagen den 28 april höll Stefan Ingves tal om Riksbankens räntestyrning, det vill säga hur ett beslut om nivån på reporäntan faktiskt omsätts i praktiken.   Läs mer
Stort förtroende för Riksbanken
2008-04-25 Den svenska allmänheten har stort förtroende för Riksbanken. Det visar den undersökning som SOM-institutet i Göteborg genomför bland hushåll i Sverige varje år. Hela 51 procent av de svarande har mycket stort eller ganska stort förtroende för Riksbanken och därmed hamnar vi på fjärde plats efter sjukvården, polisen och universitet/högskolor.   Läs mer
Stefan Ingves i Heta stolen på di.se
2008-04-25 I torsdags medverkade riksbankschefen Stefan Ingves i Heta stolen på Dagens industris webbplats där han svarade på läsarnas frågor. Läs alla frågor och svar på di.se.   Läs mer
Reporäntan oförändrad på 4,25 procent
2008-04-23 Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde den 22 april att lämna reporäntan oförändrad på 4,25 procent. Reporäntebanan är densamma som i februari.   Läs mer
2008-04-28
Finansmarknadsstatistik inklusive penningmängd, mars 2008. Pressmeddelande på Statistiska centralbyråns webbplats
2008-04-25
Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 14 mars
2008-04-24
Protokoll från direktionens sammanträde den 22 april
2008-04-24
Nyhetsarkiv 
KALENDARIUM
2008-05-07 09:30
Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion den 22 april publiceras.
2008-05-07 09:30
Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion den 22 april publiceras.
2008-05-07 13:00
Direktionen sammanträder

Se hela kalendariet
PENNINGPOLITISKA NYCKELTAL
RIKSBANKENS INFLATIONSMÅL
2,0%
Målet har gällt från och med 1995
Läs mer om inflationsmålets tillkomst
INFLATIONEN MARS 2008
3,4%

Konsumentprisindex för april 2008 publiceras tisdagen den 13 maj klockan 09.30.
Läs mer om inflationen just nu
Länk till Statistiska centralbyrån, SCB
PENNINGPOLITISK RAPPORT
Nästa rapport publiceras 3 juli 2008
Penningpolitiska rapporter
SNABBLÄNKAR
Lediga jobb
Ogiltiga sedlar
RSS
IMF SDDS
Riksbankens kapitalförvaltning
RIKSBANKEN
Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att hålla inflationen låg och stabil. Banken har också i uppdrag att se till att betalningarna i ekonomin kan ske säkert och effektivt.
Ekonomiska kommentarer
"Ekonomiska kommentarer" är en ny serie som till exempel innehåller korta utredningar och debattartiklar. "Ekonomiska kommentarer" kommer att publiceras ungefär en gång i månaden. I serien publicerar både ledamöter i direktionen och enskilda handläggare sina analyser i ämnen som är relevanta för Riksbanken. Läs mer
Översyn av sedel- och myntserien
Riksbankens direktion har beslutat att se över sedel- och myntserien. Uppdraget är att se över bland annat valörer, format och säkerhetsdetaljer samt att titta på miljöaspekter och samhällskostnader.Läs mer
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
ÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning