50 captures
2 Jun 2004 - 23 Jan 2012
MARMAYSEP
01
200720082009
About this capture

FAKTA
Hög omsättning i betalningssystemet
Varje vecka omsätter RIX-systemet lika mycket som hela den svenska årliga bruttonationalprodukten, BNP.
 
Korttransaktionerna ökar
Sedan 1990-talet har transaktioner med kort sexfaldigats. Korten svarar numera för 50 procent av antalet transaktioner. Checkanvändningen har successivt minskat och är i dagsläget försumbar.


Finansiell stabilitet
En av Riksbankens huvuduppgifter är att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Betalningsväsendet är viktigt för all ekonomisk verksamhet och en central del i det finansiella systemet. Riksbanken analyserar därför löpande risker och hot mot stabiliteten i det svenska finansiella systemet. Syftet med analysen är att upptäcka förändringar och sårbarheter som kan leda till en allvarlig kris. Av särskild betydelse i analysen är de stora bankerna. Riksbankens bedömning av stabiliteten publiceras två gånger per år i rapporten Finansiell stabilitet.
Läs mer
AKTUELLT
Tal av Stefan Ingves: Kan myndigheterna hantera kriser i det finansiella systemet?
(2008-03-13)
Tal av Lars Nyberg: Konjunkturen och fastighetsmarknaden
(2008-03-04)
Artiklar i Penning- och valutapolitik 2008:1
(2008-02-27)
Tal av Lars Nyberg: Kontanter och betalningar – hur ser framtiden ut?
(2008-02-05)
Tal av Lars Nyberg: Amerikansk bolånekris och finansiell turbulens 
(2008-02-04) 
Rapporten Finansiell stabilitet 2007:2 (pdf)
(2007-12-04)
RAPPORTEN FINANSIELL STABILITET
Den senaste stabilitetsrapporten

Riksbanken bedömer att den finansiella stabiliteten för närvarande är god i Sverige. Men motståndskraften mot oväntade negativa händelser har minskat något under det senaste halvåret. Samtidigt finns ett antal omgivande risker som på sikt kan störa den finansiella stabiliteten. Riskerna på de finansiella marknaderna har ökat. Det framgår av den rapport som publicerades den 4 december 2007.
Läs mer
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
ÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning
Riksbankens uppgift Stabilitetsanalys Riksbanken påverkar Finansiell infrastruktur Krisberedskap Publicerat om finansiell stabilitet Betalningssystemet - RIX