62 captures
02 Jun 2004 - 24 Feb 2019
APRMAYJUN
01
200720082009
About this capture

FAKTA
Reporäntan
Sedan juni 1994 har reporäntan varit Riksbankens styrränta.
 
Kronan
Sverige har haft en rörlig valutakurs sedan november 1992. Det är regeringen som bestämmer vilket växelkurssystem som Sverige skall ha medan Riksbanken bestämmer om tillämpningen.


Räntor & valutakurser
Här kan du söka räntenoteringar och valutakurser i Riksbankens databas. Databasen består totalt av cirka 60 ränteserier, svenska och utländska, samt cirka 50 valutakursserier.
 
Databasen uppdateras normalt två gånger per dag, cirka klockan 9.00 och cirka klockan 12.00. Det är olika serier som uppdateras vid de olika tidpunkterna.
AKTUELLT
Cypern, pund (CYP) gick över till EUR 2008-01-01.
 
DETALJERAD SÖKNING
Genom den detaljerade sökningen kan du söka på samtliga ränte- och valutakursserier.  
 
Det går också att välja beräkningsmetod, olika presentationssätt (html, excel-tabell csv, och text-fil) samt decimalavgränsare. 
Läs mer
CROSSKURSER
Crosskurser är samlingsnamnet på alla växelkurser där dollarn inte är inblandad. Genom att använda de olika valutkurserna mot svenska kronan går det att räkna ut crosskursen till exempel brittiska pund mot euro. I resultatet erhålls två värden, till exempel brittiska pund mot euro och euro mot brittiska pund.
Läs mer
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
ÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning
Riksbanksräntor Svenska marknadsräntor Internationella marknadsräntor Valutakurser Detaljerad sökning bland räntor och valutor Valutakoder Frågor och svar