1,599 captures
1 Jun 1997 - 14 Jan 2022
MAYJUNJUL
11
200720082009
About this capture

NYHETER
Riksbanken fasar ut inflationsmåttet KPIX
2008-06-09 ”Vår målvariabel är KPI. Det vill vi vara tydliga med. Vår strategi och vårt inflationsmål ligger fast. Genom åren har ett annat mått på inflation, KPIX, haft en framträdande roll vid sidan av KPI. Riksbanken har tidigare utgått ifrån att KPI och KPIX sammanfaller på lite sikt. Vi räknar inte längre med att det blir så. KPIX fasas ut men det kommer inte att påverka räntebesluten märkbart framöver”, sa Barbro Wickman-Parak i ett tal på Swedbank under måndagen.  Läs mer
Den finansiella stabiliteten är tillfredställande men riskerna har ökat
2008-06-03 De svenska bankerna är fortsatt finansiellt starka och motståndskraften mot störningar är god. Men de omgivande riskerna har ökat. ”Mest påtagligt har riskerna ökat på de finansiella marknaderna. Sverige har påverkats av den finansiella turbulensen men i betydligt mindre utsträckning än många andra länder”, säger riksbankschef Stefan Ingves. I rapporten Finansiell stabilitet analyserar Riksbanken den finansiella stabiliteten i Sverige och de risker som i ett sämre läge kan störa stabiliteten.  Läs mer
Sverige publicerar IMF: s uttalande om svensk ekonomi
2008-06-02 Den Internationella valutafonden, IMF, har nyligen avslutat en omfattande examination av Sveriges ekonomi. I samband med detta presenteras och publiceras en rapport där IMF:s delegationsledare, Bob Traa, redovisar sin syn på den svenska ekonomin.   Läs mer
Riksbanksfullmäktige sammanträder fredagen den 13 juni 2008 klockan 13.00
2008-06-10
Protokoll från direktionens sammanträde den 20 maj
2008-06-04
Yttrande över remiss angående förslag till ändring i FFFS 2007:3 (FI Dnr 08 2184)
2008-06-03
2008-06-02
Nyhetsarkiv 
KALENDARIUM
2008-06-13 11:00
Förste vice riksbankschef Irma Rosenberg håller talet "Den penningpolitiska beslutsprocessen".
2008-06-13 13:00
Fullmäktige sammanträder
2008-06-23 09:00
Direktionen sammanträder

Se hela kalendariet
PENNINGPOLITISKA NYCKELTAL
RIKSBANKENS INFLATIONSMÅL
2,0%
Målet har gällt från och med 1995
Läs mer om inflationsmålets tillkomst
INFLATIONEN MAJ 2008
4,0%

Konsumentprisindex för juni 2008 publiceras torsdagen den 10 juli klockan 09.30.
Läs mer om inflationen just nu
Länk till Statistiska centralbyrån, SCB
PENNINGPOLITISK RAPPORT
Nästa rapport publiceras 3 juli 2008
Penningpolitiska rapporter
SNABBLÄNKAR
Lediga jobb
Ogiltiga sedlar
RSS
IMF SDDS
Riksbankens kapitalförvaltning
RIKSBANKEN
Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att hålla inflationen låg och stabil. Banken har också i uppdrag att se till att betalningarna i ekonomin kan ske säkert och effektivt.
Så påverkas inflationen av att oljepriset stiger
I en ekonomisk kommentar gör författarna ett försök att uppskatta vilka effekter oljepriset har på svensk inflation. Deras beräkningar visar bland annat att om priset på olja höjs med 10 procent så blir prisnivån 0,25 procentenheter högre efter 5 år än vad den skulle ha varit om oljepriset varit konstant. Läs mer
En vandring i huset
På Brunkebergstorg 11, i hjärtat av Stockholm, ligger Riksbankens hus i svart granit. Huset som är ritat av arkitekten Peter Celsing, invigdes den 8 april 1976. Kika in bakom fasaden. Läs mer
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
ÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning