51 captures
16 Nov 2001 - 22 Mar 2009
MAYSEPOCT
14
200720082009
About this capture

Felsökning - Windows Media Player

Felsökning
Om du upplever problem med att få Windows Media Player att fungera, kontrollera då följande saker:

1. Vilken version av Windows Media Player?
Se alltid till att du har installerat senaste versionen av Windows Media Player i ditt operativsystem. Du hittar den på: www.microsoft.com/windows/windowsmedia/en/download/default.asp

2. Rätt inställd uppkoppling?
Ställ in din verkliga uppkoppling. Det gör du genom att klicka på Verktyg > Alternativ > Prestanda
Välj "Identifiera uppkopplingshastighet"
3. Brandväggar?
Många företag sitter bakom brandväggar som en säkerhet för att obehöriga inte ska kunna ta sig in i datasystemet.
För att mediaspelaren ska fungera måste du först konfigurera/anpassa Windows Media Player för installation bakom brandvägg. Så här går det till:

1. Se till att du har version 7.0 eller senare version av Windows spelaren installerad. Se ovan
2. Gå in i Start menyn.
3. Klicka på Program.
4. Klicka på Windows Media Player.
5. Klicka på Verktyg.
6. Klicka på Alternativ.
7. Klicka på Nätverk.
8. Klicka i boxarna för "Multicast", "UDP", "TCP" och "HTTP".
9. Om det inte fungerar nu kan du klicka på "Konfigurera". Där fyller du i boxen för "Använd följande proxyserver" och fyller sedan i proxyserverns adress samt portnummer.
4. NT användare?
Idag finns inte Windows Media Player 7 för NT. Det är dock inget problem eftersom du även kan se Windows Media 7 filer med version 6.4. Första gången du tittar på en Windows Media 7 komprimerad fil kommer en decoder att automatiskt laddas ner till din spelare och därefter startar filmen automatiskt.

Om filmen inte startar beror det på att du inte är inloggad med behörighet att installera program på din dator. Kontakta i så fall ansvarig administratör.