Statistiska centralbyrån
3,789 captures
31 Dec 1979 - 24 Jun 2022
JUNOCTNOV
07
200720082009
About this capture

Företagen köper utrustning för data- och telekommunikation för 28,7 miljarder
Företagen köpte utrustning för data- och telekommunikation för 28,7 miljarder kronor under år 2007. Av dessa står företagen inom transport, magasinering och kommunikation för drygt en tredjedel. Även företagen inom varuhandel och tillverkningsindustri redovisar omfattande utgifter för IT.
7 oktober • Till pressmeddelandet »
Barnafödandet påverkas av att stå utanför arbetskraften både för inrikes och utrikes födda
Att fruktsamheten i Sverige påverkas av läget på arbetsmarknaden vet vi. Gäller detta även utrikes födda? Nya resultat visar att detta i stor utsträckning är fallet.
3 oktober • Till pressmeddelandet »
Stagnerande BNP-tillväxt och stigande inflation
BNP var oförändrad under andra kvartalet i år. Det har inte hänt sedan andra kvartalet 2003. Samtidigt steg konsumentprisindex allt snabbare och arbetsproduktiviteten utvecklades fortsatt ogynnsamt. Läs analysen av siffrorna som nu presenteras i Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv nummer 3/2008.
2 oktober • Till pressmeddelandet »
SCB-Indikatorer september 2008
Ur innehållet:
1 oktober • Till publikationen »
Detaljhandeln redovisar fortsatt låga siffror i augusti
30 sept • Till pressmeddelandet (PDF-fil)»
SCB:s bibliotek tillfälligt stängt  för besökare
22 sept • Läs mer »
Nyregistreringar av fordon
under september
Under september 2008 nyregistrerades 24 634 personbilar totalt i riket, vilket är en minskning med 5,9 procent jämfört med september 2007. Av dessa var 23 180 av årsmodell 2006 - 2008 och 1 454 av äldre årsmodeller. Företag inom bildetaljhandeln stod för drygt 25 procent av alla nyregistreringar.
1 oktober • Till pressmeddelandet »
Hälften av eleverna i grundskolan får stödundervisning
Av de elever som lämnade grundskolan 2003 var det 50 procent av pojkarna och 41 procent av flickorna som hade fått stödundervisning någon gång under skolåren 3–9.  Det skriver tidningen Välfärd i sitt senaste nummer som kommer idag.
1 oktober • Till pressmeddelandet »
KURSER OCH SEMINARIER
Alla kurser och seminarier »
 
Publiceringskalender
Pressrummet
Nyhetsavisering
SNABBA SIFFROR
Arbetslöshet 5,2 %
(augusti 2008)
Folkmängd 9 223 766
(31 juli 2008)
Konsumentpriser 4,3 %
(augusti 2008 jämfört med augusti 2007)
BNP +0,6%
(2 kv 2008 jmf 2 kv 2007)
Fler snabba siffror »
SCB TIPSAR
» Myndighetsregistret
» Klassrummet
» Prisomräknaren
» Namnstatistik
» Lönedatabas
» Statistisk årsbok
» Kundtidningen Källa: SCB
» Tidskriften Välfärd
» Webbmagasinet Artikulerat
VISSTE DU ATT ...
Fler kvinnor än män söker till högskolan?

Läs mer
© 2006 SCB | SCB, Box 24300, S-104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08 - 506 940 00 | 019 - 17 60 00  
Om webbplatsenOm SCBFråga ossLediga platserIn English
ArbetsmarknadBefolkningBoende, byggande och bebyggelseDemokratiEnergiFinansmarknadHandel med varor och tjänsterHushållens ekonomiHälso- och sjukvårdInformationsteknikJord- och skogsbruk, fiskeKultur och fritidLevnadsförhållandenMiljöNationalräkenskaperNäringsverksamhetOffentlig ekonomi Priser och konsumtionRättsväsendeSocialförsäkring m.m.SocialtjänstTransporter och kommunikationerUtbildning och forskningKlassrummetPressrummetHistoriska hörnanInformation och bibliotekSveriges ekonomiLöner och arbetskostnaderIntegrationRegioner och kommunerEU-faktaForskare och UniversitetFrån vaggan till gravenMetodinformationSjukfrånvaro och ohälsaInformationstjänsterNyhetsaviseringInternationell statistikEurostat statistik - supportMyndighetsregisterRegionala statistikprofilerSCB - det kompletta frågeinstitutetSCB:s FöretagsregisterSpecialuttag från befintliga registerSvensk ämnesövergripande statistikUtlandsuppdrag - ICOPSI-informationSvensk statistikInternationell statistikStandarder och klassifikationerFöretagsundersökningarIndivid- och hushållsundersökningarOffentlig sektorABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVYÅÄÖStatistikdatabasenSveriges officiella statistik