5 captures
01 May 2008 - 03 Nov 2014
MAYSEPAUG
13
200720082010
About this capture

 UTSKRIFT 
Penningpolitiska protokoll 2008
Vid de sammanträden som benämns som penningpolitiska, det vill säga då reporäntan sätts, förs ett så kallat särskilt protokoll med en redogörelse för den diskussion som föregick reporäntebeslutet. Datum för publicering av det särskilda protokollet (normalt cirka två veckor efter sammanträdet) anges i pressmeddelandet som publiceras i samband med offentliggörandet av reporäntan.


INNEHÅLLSANSVARIG
Stabsavdelningen

SENAST GRANSKAD
2008-07-16
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
ÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning
Press & debatt Presstjänst Bildbank Tal Ekonomiska kommentarer Rapporter Artiklar och fördjupningar Dagordningar och protokoll Direktionen Dagordningar Penningpolitiska protokoll Löpande protokoll Protokollsbilagor Riksbanksfullmäktige Yttranden Ärendelista Informationsskrifter Sedel- och myntskrifter Internationella nyheter EMU-skrifter Publikationer från Europeiska centralbanken (ECB) Statistik Prenumeration