64 captures
6 Jun 2004 - 2 May 2019
AUGSEPSEP
12
200720082010
About this capture

 UTSKRIFT 
Inflationen just nu
I augusti var inflationen, mätt som den årliga förändringen i konsumentprisindex (KPI) 4,3 procent (4,1 procent i juli).
 
Den underliggande inflationen enligt måttet KPIX (KPI exklusive hushållens räntekostnader och direkta effekter av förändrade indirekta skatter och subventioner) var 3,2 procent i augusti (3,0 procent i juli).
 
Riksbankens mål: 2 procent
Målet för penningpolitiken är att hålla inflationen, mätt med KPI, på 2 procent med ett toleransintervall på +/- 1 procentenhet kring detta mål.
EXTERNA LÄNKAR
 
Statistiska centralbyråns, SCB:s, webbplats
Konsumentprisindex, KPI, på SCB:s webbplats

INNEHÅLLSANSVARIG
Avdelningen för penningpolitik

SENAST GRANSKAD
2008-09-09
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
ÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning
Prisstabilitet Vad är inflation? Hur mäts inflation? Inflationsmålet Varför inflationsmål? Prognoser och räntebeslut Att styra räntan Penning- & valutamarknadsstatistik Rapportering SELMA