7 captures
9 Oct 2008 - 17 Oct 2011
SEPOCTDEC
09
200720082010
About this capture

 UTSKRIFT 
Finansiell oro - Vad gör Riksbanken?
Här har vi samlat de åtgärder som vi genomfört i och med den finansiella oron.

2008-10-08
Dagens auktion av lån i svenska kronor med löptid på 6 månader har nu avslutats

2008-10-08
Reporäntan sänks till 4,25 procent

2008-10-08
Uppdaterade frågor och svar om den finansiella oron
 
2008-10-08
Ändrade villkor för dagens auktion på 100 miljarder med löptiden sex månader
 
2008-10-08
Riksbanken ger likviditetsstöd till Kaupthing Bank Sverige AB
 
2008-10-08
Ändrade säkerhetskrav för krediter i RIX
 
2008-10-06
Längre öppethållande i betalningssystemet RIX
 
2008-10-06
Villkor för Riksbankens sex-månaderskrediter i svenska kronor per 8 oktober 2008
 
2008-10-06
Resultatet av dagens auktion av lån i svenska kronor
 
2008-10-06
Ökade lån och längre löptid
 
2008-10-03
Betalningssystemet havererade inte
 
2008-10-02
Villkor för Riksbankens lånefacilitet i svenska kronor
 
2008-10-02
Riksbanken lånar ut 60 miljarder kronor på tre månader
 
2008-10-01
Resultat av dagens dollarauktion
 
2008-09-29
Villkor för Riksbankens kredit i amerikansk dollar
 
2008-09- 29
Riksbanken tillkännager ny lånefacilitet i amerikanska dollar
 
2008-09-24
Centralbanker tillkännager swapfaciliteter med den amerikanska centralbanken Federal Reserve
 
2008-09-22
Ändrade säkerhetskrav för krediter i RIX
 
2008-05-16
Riksbanken ingår swapavtal med Sedlabanki Íslands
 
2008-03-11
Nya internationella åtgärder för att möta den ansträngda likviditetssituationen på marknader för upplåning
 
2007-12-12
Internationella åtgärder för att möta behov av likviditet

INNEHÅLLSANSVARIG
Stabsavdelningen

SENAST GRANSKAD
2008-10-08
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
ÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning
Riksbankens uppgift Stabilitetsanalys Riksbanken påverkar Finansiell infrastruktur Krisberedskap Publicerat om finansiell stabilitet Betalningssystemet - RIX