2 captures
19 Oct 2008 - 17 Oct 2011
SEPOCTOCT
19
200720082011
About this capture

 UTSKRIFT 
Finansoron - ljus i tunneln efter helgens möten i Washington
DATUM
2008-10-13

Att världens finansministrar och centralbankschefer i helgen kunde enas om en fempunktsplan för att återställa förtroendet på de finansiella marknaderna är en stor framgång. Internationella valutafondens, IMF:s, samtliga medlemmar är överens om att med alla medel nu stödja banker och finansiella institut som är systemviktiga. Samtliga regeringar och centralbanker förbinder sig att se till att banker och andra finansiella företag har tillgång till både lång- och kortfristiga krediter. Vidare ska regeringar och centralbanker se till att banker och andra finansiella företag har det kapital som behövs för att möjliggöra utlåning till företag och hushåll och därmed återskapa förtroendet. 
 
Läs mer i länkarna nedan.

INNEHÅLLSANSVARIG
Stabsavdelningen

SENAST GRANSKAD
2008-10-13
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
ÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning
Press & debatt Pressmeddelanden Meddelanden Debattartiklar WebbTV Presstjänst Bildbank Tal Ekonomiska kommentarer Rapporter Artiklar och fördjupningar Dagordningar och protokoll Yttranden Ärendelista Informationsskrifter Sedel- och myntskrifter Internationella nyheter EMU-skrifter Publikationer från Europeiska centralbanken (ECB) Statistik Prenumeration