3 captures
19 Oct 2008 - 17 Oct 2011
SEPOCTAUG
19
200720082010
About this capture

 UTSKRIFT 
Uppdaterad 14 oktober 2008: Villkor för nya lån i dollar och i kronor
DATUM
2008-10-14

Nu är villkoren klara för de ytterligare 10 miljarder dollar samt ytterligare 80 miljarder kronor som Riksbanken kommer att låna ut i auktioner den här veckan. Se även pressmeddelandet "Nya lån i dollar och i kronor" från den 13 oktober 2008.
 

INNEHÅLLSANSVARIG
Stabsavdelningen

SENAST GRANSKAD
2008-10-13
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
ÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning
Press & debatt Pressmeddelanden Meddelanden Debattartiklar WebbTV Presstjänst Bildbank Tal Ekonomiska kommentarer Rapporter Artiklar och fördjupningar Dagordningar och protokoll Yttranden Ärendelista Informationsskrifter Sedel- och myntskrifter Internationella nyheter EMU-skrifter Publikationer från Europeiska centralbanken (ECB) Statistik Prenumeration