3 captures
19 Oct 2008 - 17 Oct 2011
SEPOCTAUG
19
200720082010
About this capture

 UTSKRIFT 
Dagens auktion av lån i svenska kronor med löptid på 3 månader har nu avslutats
DATUM
2008-10-16

Riksbanken beslöt den 13 oktober att i en auktion låna ut ytterligare 80 miljarder kronor på löptiden 3 månader till de penningpolitiska motparterna. Auktionen avslutades kl. 14.00 idag.
 
Sammanlagt inkom bud för 13,5 miljarder kronor. Det totala utlånade beloppet uppgick till 13,5 miljarder kronor. Räntan fastställdes till 4,50 procent, vilket motsvarade den lägsta accepterade räntan i auktionen.
 
Mer information publicerades idag kl. 14:00 i SAXESS/OMFIE på sidan RIKP.

INNEHÅLLSANSVARIG
Stabsavdelningen

SENAST GRANSKAD
2008-10-16
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
ÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning