2 captures
19 Oct 2008 - 25 Aug 2010
SEPOCTAUG
19
200720082010
About this capture

 UTSKRIFT 
Protokoll från direktionens sammanträde den 13 oktober
Närvarande: 
Irma Rosenberg, ordförande
Lars Nyberg
Lars E.O. Svensson
Svante Öberg

Leif Pagrotsky, fullmäktiges vice ordförande

Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Kai Barvèll
Sophie Degenne (ej § 3 b)
Eric Frieberg (§§ 1-2, 4)
Karolina Holmberg (ej § 3 b)
Pernilla Meyersson (ej § 3 b)
Jonas Niemeyer (ej § 3 b)
Marianne Nessén (ej § 3 b)
Mattias Persson (ej § 3 b)
Jan Schüllerqvist (ej § 3 b)
Åsa Sydén
Anders Vredin (ej § 3 b)
 
 
§ 1.  Sammanträdet öppnas
Sammanträdet förklarades öppnat.

§ 2.  Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
 
§ 3.  Rapporter
a) Mattias Persson, chefen för avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om utvecklingen på de finansiella marknaderna.

b) Lars Nyberg informerade om den senaste utvecklingen i Kaupthing Bank Sverige AB.
 
§ 4.  Särskilt ärende
Fördes särskilt protokoll.
 
§ 5.  Sammanträdet avslutas
Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Kerstin Alm

Justeras:
 
Irma Rosenberg                     
Lars Nyberg                            
DOKUMENTATION
 
Protokoll från direktionens sammanträde den 13 oktober | 42 Kb

INNEHÅLLSANSVARIG
Stabsavdelningen

SENAST GRANSKAD
2008-10-17
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
ÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning
Press & debatt Presstjänst Bildbank Tal Ekonomiska kommentarer Rapporter Artiklar och fördjupningar Dagordningar och protokoll Direktionen Dagordningar Penningpolitiska protokoll Löpande protokoll Protokollsbilagor Riksbanksfullmäktige Yttranden Ärendelista Informationsskrifter Sedel- och myntskrifter Internationella nyheter EMU-skrifter Publikationer från Europeiska centralbanken (ECB) Statistik Prenumeration