2 captures
19 Oct 2008 - 25 Aug 2010
SEPOCTAUG
19
200720082010
About this capture

 UTSKRIFT 
Direktionens dagordning onsdagen den 22 oktober 2008 klockan 09:00
1. Sammanträdet öppnas  
Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen  
Föredragande: Stefan Ingves
3. Penningpolitisk avstämning
 Den ekonomiska utvecklingen
Information
Föredragande: APP, Avdelningen för penningpolitik 
Konjunkturutsikterna i omvärlden
Diskussion
Föredragande: Stefan Ingves
Den ekonomiska utvecklingen i Sverige och penningpolitisk diskussion
Diskussion: Stefan Ingves
4. Penningpolitiskt beslut
Beslut 
Föredragande: Stefan Ingves

5. Sammanträdet avslutas  
Föredragande: Stefan Ingves
DOKUMENTATION
 
Direktionens dagordning onsdagen den 22 oktober 2008 klockan 09:00 | 64 Kb

INNEHÅLLSANSVARIG
Stabsavdelningen

SENAST GRANSKAD
2008-10-17
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
ÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning
Press & debatt Presstjänst Bildbank Tal Ekonomiska kommentarer Rapporter Artiklar och fördjupningar Dagordningar och protokoll Direktionen Dagordningar Penningpolitiska protokoll Löpande protokoll Protokollsbilagor Riksbanksfullmäktige Yttranden Ärendelista Informationsskrifter Sedel- och myntskrifter Internationella nyheter EMU-skrifter Publikationer från Europeiska centralbanken (ECB) Statistik Prenumeration