2 captures
19 Oct 2008 - 25 Aug 2010
SEPOCTAUG
19
200720082010
About this capture

 UTSKRIFT 
Protkokoll från direktionens sammanträde den 2 oktober
Närvarande: 
Stefan Ingves, ordförande
Irma Rosenberg
Lars Nyberg
Lars E.O. Svensson
Barbro Wickman-Parak
Svante Öberg (per telefon)
          
Johan Gernandt, fullmäktiges ordförande (per telefon)
Leif Pagrotsky, fullmäktiges vice ordförande 
       
Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Malin Alpen
Kai Barvèll
Lars Frisell (§§ 1-2, 4)
Karolina Holmberg (§§ 1-2, 4)
Per Håkansson
Pernilla Meyersson (§§ 1-2, 4)
Marianne Nessén (§§ 1-2, 4)
Jonas Niemeyer (§§ 1-2, 4)
Mattias Persson
Britta von Schoultz
Annika Svensson
Anna Abrahamsson Wilbe
Anders Vredin (§§ 1-2, 4)
 
 
§ 1.  Sammanträdet öppnas
Sammanträdet förklarades öppnat.

§ 2.  Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
 
§ 3.  Rapporter
a) Kai Barvèll, chefen för stabsavdelningen, anmälde att styrgruppen för FRIX igår beslutade, efter samråd med RIX-rådet, att vänta med att produktionssätta den nya tekniska plattformen för betalningssystemet som var planerat att ske i helgen 3-6 oktober. Det nya systemet är väl testat tillsammans med bland annat banker och det är klart för produktionssättning. Att driftsätta ett nytt tekniskt system innebär dock alltid ökade risker för störningar i ett inledningsskede. Det är därför lämpligt att vänta med produktionssättningen för att inte eventuella tekniska störningar ska bidra till att öka oron som redan finns på den svenska finansiella marknaden.

 
§ 4.  Särskilt ärende
Fördes särskilt protokoll.
 
§ 5.  Sammanträdet avslutas
Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Kerstin Alm

Justeras:
 
Stefan Ingves
Barbro Wickman-Parak                    
DOKUMENTATION
 
Protkokoll från direktionens sammanträde den 2 oktober | 42 Kb

INNEHÅLLSANSVARIG
Stabsavdelningen

SENAST GRANSKAD
2008-10-17
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
ÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning
Press & debatt Presstjänst Bildbank Tal Ekonomiska kommentarer Rapporter Artiklar och fördjupningar Dagordningar och protokoll Direktionen Dagordningar Penningpolitiska protokoll Löpande protokoll Protokollsbilagor Riksbanksfullmäktige Yttranden Ärendelista Informationsskrifter Sedel- och myntskrifter Internationella nyheter EMU-skrifter Publikationer från Europeiska centralbanken (ECB) Statistik Prenumeration