2 captures
19 Oct 2008 - 25 Aug 2010
SEPOCTAUG
19
200720082010
About this capture

 UTSKRIFT 
Protokoll från direktionens möte den 7 oktober
Närvaande: 
Stefan Ingves, ordförande
Lars Nyberg
Irma Rosenberg
Lars E.O. Svensson
Barbro Wickman-Parak
Svante Öberg
Leif Pagrotsky, fullmäktiges vice ordförande
 
Sigvard Ahlzén
Kai Barvèll
Claes Berg
Sophie Degenne
Eric Frieberg
Lars Frisell
Per Håkansson
Tomas Lundberg
Johan Molin
Jonas Niemeyer
Mattias Persson
Britta von Schoultz
Jan Schüllerqvist
Annika Svensson
Staffan Viotti
 
§ 1. Sammanträdet öppnades
Sammanträdet förklarades öppnat.
Det noterades att Johan Gernandt blivit kallad men inte kunde delta på grund av utlandsresa
 
§ 2. Dagordningen godkändes
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
 
§ 3. Särskilt ärende
Fördes särskilt protokoll.

§ 4. Sammanträdet avslutas
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet:

Sigvard Ahlzén

Justeras:
 
Stefan Ingves                                                                 
Irma Rosenberg 
DOKUMENTATION
 
Protokoll från direktionens möte den 7 oktober | 40 Kb

INNEHÅLLSANSVARIG
Stabsavdelningen

SENAST GRANSKAD
2008-10-17
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
ÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning
Press & debatt Presstjänst Bildbank Tal Ekonomiska kommentarer Rapporter Artiklar och fördjupningar Dagordningar och protokoll Direktionen Dagordningar Penningpolitiska protokoll Löpande protokoll Protokollsbilagor Riksbanksfullmäktige Yttranden Ärendelista Informationsskrifter Sedel- och myntskrifter Internationella nyheter EMU-skrifter Publikationer från Europeiska centralbanken (ECB) Statistik Prenumeration