55 captures
2 Jun 2004 - 4 Mar 2020
SEPOCTDEC
27
200720082009
About this capture

FAKTA
Världens äldsta centralbank
Riksbanken anses vara världens äldsta centralbank och grundades 1668.
 
Sedlar och mynt
Riksbanken fick 1904 ensamrätt att ge ut sedlar och mynt.
 
Självständig centralbank
Den 1 januari 1999 fick Riksbanken en lagstadgad självständig ställning.
Riksbankens uppgifter
Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att upprätthålla ett fast penningvärde. Banken har också i uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. 
 
Riksbankens tolkning av målet om ett fast penningvärde är att inflationen ska vara låg och stabil. Konsumentprisindex, KPI, ska hållas på 2 procent. Riksbankens främsta verktyg för att påverka inflationen är reporäntan.
 
Betalningssystemet och kreditförsörjningen spelar en central roll för att ekonomin ska fungera effektivt. Riksbanken gör fortlöpande bedömningar av risker i de svenska storbankerna och i den centrala finansiella infrastrukturen.
Läs mer
AKTUELLT
86 procent nöjda med sin arbetssituation
(2008-10-20)
Riksbankens organisationsschema, september 2008
(2008-09-18)
Riksbankens kommunikationspolicy
(2008-05-07)
Årsredovisning 2007
(2008-03-31)
KAPITALFÖRVALTNING
Riksbankens kapitalförvaltning
Riksbanken förvaltar tillgångar till ett värde av omkring 200 miljarder kronor. Det är tillgångar som Riksbanken ska kunna använda för att genomföra penningpolitiken, köpa eller sälja valuta på valutamarknaden och för att kunna ge tillfälligt likviditetsstöd till banker om det skulle behövas.
Läs mer
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
ÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning
Riksbankens roll Riksbankens kapitalförvaltning Organisation Internationellt Lagar och regler Historia Riksbankshuset Ekonomipriset Arbeta hos oss