47 captures
2 Jun 2004 - 23 Jan 2012
MAYSEPDEC
13
200720082009
About this capture

EN UTVÄRDERING AV DEN SVENSKA PENNINGPOLITIKEN 1995-2005
Våren 2005 beslutade finansutskottet att utvärdera Riksbankens penningpolitik under perioden 1995-2005. Utskottet utsåg de båda professorerna Frederic S. Mishkin, tidigare vid Columbia University i New York och sedan september medlem av Federal Reserve, Board of Governors och Francesco Giavazzi, Bocconi University i Milano att genomföra utvärderingen.
 
Rapporten "En utvärdering av svensk penningpolitik 1995-2005" publicerades den 28 november 2006.
Länk till hela rapporten.
 
 
Direktionens och fullmäktiges synpunkter på rapporten
Direktionen: Inflationsmålet ligger fast, men metoderna kan utvecklas 
(2007-02-23)
 
Fullmäktige: Fullmäktige föreslår ändringar i riksbankslagen 
(2007-02-23)


Målet för penningpolitiken
Målet för penningpolitiken är enligt riksbankslagen att "upprätthålla ett fast penningvärde". Riksbankens tolkning av detta mål är att inflationen ska vara låg och stabil.
 
Mer precist är Riksbankens mål att hålla inflationen kring 2 procent per år, där inflationen mäts som den årliga förändringen i konsumentprisindex (KPI). Runt målet finns ett toleransintervall på plus/minus 1 procentenhet. För att hålla inflationen kring 2 procent varierar Riksbanken styrräntan, den så kallade reporäntan.
Läs mer
AKTUELLT
Pressmeddelande: Reporäntan höjs till 4,75 procent
(2008-09-04)
Ekonomisk kommentar: Bostadspriser och samhällsekonomin av Peter Sellin och Karl Walentin
(2008-08-22)
Pressmeddelande: Det ekonomiska läget
(2008-08-21)
Särskilt protokoll från direktionens sammanträde den 2 juli 2008
(2008-07-16)
PENNINGPOLITISK RAPPORT OCH UPPFÖLJNING
Direktionen har sex schemalagda penningpolitiska möten under ett år. På dessa möten fattas beslut om reporäntan. Efter varje möte publiceras ett pressmeddelande som redogör för det penningpolitiska beslutet, Riksbankens konjunktur- och inflationsutsikter och den framtida penningpolitik som direktionen anser vara väl avvägd. I samband med tre av dessa möten publiceras även en penningpolitisk rapport som på ett mer utförligt sätt redogör för Riksbankens syn på de ekonomiska utsikterna.
 
Mellan två penningpolitiska rapporter publiceras en penningpolitisk uppföljning, som innehåller ett begränsat antal prognoser för centrala makroekonomiska variabler.
 
Du kan ladda ned eller beställa den penningpolitiska rapporten och uppföljningarna under rubriken "Press & publicerat".
Läs mer
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
ÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning
Prisstabilitet Prognoser och räntebeslut Att styra räntan Penning- & valutamarknadsstatistik Rapportering SELMA