50 captures
02 Jun 2004 - 23 Jan 2012
MAYSEPDEC
13
200720082009
About this capture

FAKTA
Hög omsättning i betalningssystemet
Varje vecka omsätter RIX-systemet lika mycket som hela den svenska årliga bruttonationalprodukten, BNP.
 
Korttransaktionerna ökar
Sedan 1990-talet har transaktioner med kort sexfaldigats. Korten svarar numera för 50 procent av antalet transaktioner. Checkanvändningen har successivt minskat och är i dagsläget försumbar.


Finansiell stabilitet
En av Riksbankens huvuduppgifter är att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Betalningsväsendet är viktigt för all ekonomisk verksamhet och en central del i det finansiella systemet. Riksbanken analyserar därför löpande risker och hot mot stabiliteten i det svenska finansiella systemet. Syftet med analysen är att upptäcka förändringar och sårbarheter som kan leda till en allvarlig kris. Av särskild betydelse i analysen är de stora bankerna. Riksbankens bedömning av stabiliteten publiceras två gånger per år i rapporten Finansiell stabilitet.
Läs mer
AKTUELLT
Den svenska finansmarknaden 2008
(2008-09-01)
Den finansiella stabiliteten är tillfredställande men riskerna har ökat (pressmeddelande)
(2008-06-03)
Rapporten Finansiell Stabilitet 2008:1
(2008-06-03)
Pressmeddelande Lars Nyberg: Det kostar att betala!
(2008-05-28)
RAPPORTEN FINANSIELL STABILITET
Den senaste stabilitetsrapporten
Riksbanken bedömer att den finansiella stabiliteten i Sverige är tillfredställande men att riskerna har ökat. De svenska bankerna är fortsatt finansiellt starka och motståndskraften mot störningar är god. Men de omgivande riskerna har ökat. Mest påtagligt har riskerna ökat på de finansiella marknaderna. Sverige har påverkats av den finansiella turbulensen men i betydligt mindre utsträckning än många andra länder. Det framgår av den rapport som publicerades den 3 juni 2008.
Läs mer
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
ÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning
Riksbankens uppgift Stabilitetsanalys Riksbanken påverkar Finansiell infrastruktur Krisberedskap Publicerat om finansiell stabilitet Betalningssystemet - RIX