113 captures
2 Jun 2004 - 20 Nov 2016
AUGSEPDEC
12
200720082010
About this capture

FAKTA
413 miljoner sedlar ute i samhället
Vid årsskiftet 2007/2008 fanns det ungefär 413 miljoner utelöpande sedlar till ett värde av 108,5 miljarder kronor.  
 
Vanligaste sedeln är 500-kronorssedeln
Den sedelvalör som det antalsmässigt finns flest sedlar av är 500-kronorssedeln. Vid årsskiftet 2007/2008 fanns det cirka 111 miljoner sedlar av valören 500-kronor.


Sedlar och mynt
Riksbanken svarar för landets försörjning av sedlar och mynt. I arbetet ingår bland annat att tillhandahålla sedlar och mynt, att makulera sedlar och mynt som inte längre går att använda samt att ta emot sedlar som är ogiltiga.

Riksbanken har två kontor och via dem lämnar Riksbanken ut kontanter till bankerna. Bankerna, eller deras ombud, distribuerar sedan kontanterna vidare till handeln och allmänheten.
AKTUELLT
Specialprägling på 1-kronan 2009
(2008-08-29)
Kontanthanteringsrådets möte den 29 april 2008
(2008-04-29)
Översyn av sedel- och myntserien
(2008-03-26)
OGILTIGA SEDLAR
Förlängd inlämningstid för 500- och 100-kronorssedlar utan folieband samt äldre 20-kronorssedlar
De äldre, och idag ogiltiga, versionerna av 500- och 100-kronorssedlarna som saknar folieband och genomsiktsbild samt de lite större 20-kronorssedlarna med en mer blåaktig färgton kan fortfarande lämnas in till din bank eller till Svensk Kassaservice. Eventuella avgifter vid inlämning bestäms av respektive bank eller av Svensk Kassaservice.
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
ÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning
Sedlar Mynt Kopiering & reklam på sedlar och mynt Statistik Kontanthantering Frågor & svar Regelverk Blanketter för inlösen av sedlar Publikationer Översyn av sedel- och myntserien