ÖVERSIKT
 UTSKRIFT 
 
  RIKSBANKEN  
Riksbankens roll
Vad gör en centralbank?
Vad är inflation?
Vad är penningpolitik?
Vad grundar Riksbanken sina räntebeslut på?
Hur styr Riksbanken räntan?
Kan Riksbanken påverka sysselsättningen?
Hur arbetar Riksbanken med finansiell stabilitet?
Hur går ett beslut om räntan till?
Hur styrs Riksbanken?
Riksbankens kapitalförvaltning
Riksbankens balansräkning
Guldreserven
Valutareserven
Regelverk
Organisation
Riksbanksfullmäktige
Ledamöter
Direktionen
Stefan Ingves
Irma Rosenberg
Lars Nyberg
Lars E.O. Svensson
Barbro Wickman-Parak
Svante Öberg
Avdelningar
Administrativa avdelningen
Avdelningen för finansiell stabilitet
Avdelningen för kapitalförvaltning
Avdelningen för penningpolitik
Internrevisionsavdelningen
IT-avdelningen
Stabsavdelningen
Internationellt
BIS
G10
ECBS
EU-samarbete i Bryssel
IMF
OECD
Internationella nyheter
Lagar och regler
Regeringsformen
Riksbankslagen
Arbetsordning och instruktion
Författningssamling
Riksbankens etiska riktlinjer
Riksbankens kommunikationspolicy
Penningpolitisk kommunikation
Historia
Riksbankens sedelhistoria – Tumba Bruksmuseum
Stockholms Banco
Riksbanken till 1900-talet
1590-1668
1700-talet
1800-talet
1900-talet
Tidigare riksbankschefer
Riksbankens arkiv
Riksbankshuset
Arkitekturen
En vandring i huset
Arkitekten Peter Celsing
Ekonomipriset
Arbeta hos oss
Lediga jobb
Tillsatta jobb
Riksbanken erbjuder
Medarbetare berättar
Ledarskap
Studenter
  RÄNTOR & VALUTAKURSER  
Riksbanksräntor
Reporänta, in- och utlångsräntan samt marginalräntan
Referensränta och diskonto
Förändringar av reporäntan, tabell
Förändringar av referensräntan, tabell
Svenska marknadsräntor
STIBOR Fixing
Statsskuldväxlar
Statsobligationer
Statsfixräntor
Bostadsobligationer
Företagscertifikat
Internationella marknadsräntor
Euromarknadsräntor 3-månaders löptid
Euromarknadsräntor 6-månaders löptid
Internationella statsobligationer 5-års löptid
Internationella statsobligationer 10-års löptid
Valutakurser
Månadsgenomsnitt på valutakurser
Årsgenomsnitt på valutakurser
Dagsnoteringar, valutakurser mot svenska kronor
SDR mot svenska kronor
TCW-index
Vikter i TCW
KIX-index
Crosskurser
Omräkningskurser, Euro, Fasta
Detaljerad sökning bland räntor och valutor
Valutakoder
Frågor och svar
  FINANSIELL STABILITET  
Riksbankens uppgift
Så arbetar vi
Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet
Rapporten finansiell stabilitet
Stabilitetsanalys
Riksbanken påverkar
Finansiell infrastruktur
System i den svenska infrastrukturen
RIX
BGC
VPC
OMX Derivatives Markets
CLS
SWIFT
Betalningsinstrument
SEPA
Internationella standarder
Kontinuitetsplanering i den svenska finansiella infrastrukturen
Krisberedskap
Publicerat om finansiell stabilitet
Rapporten finansiell stabilitet
Aktuella tal om finansiell stabilitet
Artiklar i urval ur Penning- och valutapolitik
Remissvar med anknytning till finansiell stabilitet
Svar på konsultationer med anknytning till finansiell stabilitet
Betalningssystemet - RIX
Deltagare
Vilka är RIX-deltagare?
Vilka kan bli RIX-deltagare?
Hur blir man RIX-deltagare?
Prislista
Villkor och anvisningar
Anvisningar vid störningar
Clearingnummer för RIX-deltagare
Meddelandespecifikationer
Säkerheter
Automatiserad pantsättning
Godkända säkerheter
Ansökan för godkännande av värdepapper
RIX-rådet
Statistik över betalningar i RIX
  PRESS & PUBLICERAT  
Press & debatt
Pressmeddelanden
Meddelanden
Debattartiklar
WebbTV
Presstjänst
Bildbank
Riksbanksfullmäktige
Direktionsledamöter
Avdelningschefer
Sedlar
Säkerhetsdetaljer på sedlar
Tryckning av sedlar
Mynt
Jubileums- och minnesmynt
2000-talet
1900-talet
1800-talet
1700-talet
Riksbankshuset
Guldtackor
Tal
Ekonomiska kommentarer
Rapporter
Penningpolitisk rapport
Underlag för utvärdering av penningpolitiken
Penningpolitiken i Sverige
Riksbankens räntestyrning - penningpolitik i praktiken
Penningpolitiken under rörlig växelkurs
Penning- och valutapolitik
Finansiell stabilitet
Den svenska finansmarknaden
Årsredovisning
Working Paper Series
Occasional Paper Series
Statistisk Årsbok/Stistical Yearbook
Riksbanksstudier
Artiklar och fördjupningar
Artiklar i Finansiell stabilitet
Artiklar i Penning- och valutapolitik
Fördjupningsrutor i den penningpolitiska rapporten
Dagordningar och protokoll
Direktionen
Dagordningar
Penningpolitiska protokoll
Löpande protokoll
Protokollsbilagor
Riksbanksfullmäktige
Dagordningar
Protokoll
Protokollsbilagor
Yttranden
Riksbankens remissvar
Riksbanksfullmäktiges remissvar
Riksbankens konsultationssvar
Ärendelista
Informationsskrifter
Sedel- och myntskrifter
Internationella nyheter
EMU-skrifter
Publikationer från Europeiska centralbanken (ECB)
ECB:s månadsrapport
ECB:s årsrapport
ECB:s årsrapport 2007
ECB:s konvergensrapport
Broschyrer om EMU/euron
Statistik
Penning- & obligationsmarknad
Valutamarknad
Penningpolitiska repor
Tillgångar & skulder
Riksbankens tillgångar och skulder
Valutareserv och likviditetsposition
Betalningsbalans
Svensk ekonomisk och finansiell statistik
Finansmarknad
Finansmarknad
Svenska monetära finansinstitut
Kompletterande nordisk MFI rapportering
Prenumeration
Prenumerera via e-post
Prenumerera via RSS
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
Wayback Machine home page46 capturesMAYDEC09:22:22 May 01, 200808:24:14 Dec 16, 200820072009👤 screenshot▾ About this captureAlexa CrawlsAlexa InternetWayback Machine52_crawl
ÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning