47 captures
7 Jun 2004 - 5 Mar 2020
AUGSEPDEC
12
200720082011
About this capture

 UTSKRIFT 
Penningpolitisk rapport och uppföljning
Riksbankens penningpolitiska rapport (tidigare inflationsrapport) publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken gjort när man kommit fram till vad som är en lämplig penningpolitik. Rapporten innehåller en beskrivning av de framtida inflations- och konjunkturutsikterna baserat på den räntebana som Riksbanken för närvarande anser ger en väl avvägd penningpolitik. Varje rapport består också av en beskrivning av den nya information som inkommit sedan föregående rapport samt en bedömning av hur Riksbanken ser på det ekonomiska nuläget.

Syftet med den penningpolitiska rapporten är att ta fram underlag för de penningpolitiska besluten och att sprida kunskap om de bedömningar som Riksbanken gör.
 
Mellan två penningpolitiska rapporter publiceras en penningpolitisk uppföljning, som innehåller ett begränsat antal prognoser för centrala makroekonomiska variabler.
 
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 19981997 1996 1995 1994 1993

 
DATUMRUBRIKBESTÄLL
2008-09-04Penningpolitisk uppföljning september 2008 | 433 Kb
2008-09-04Penningpolitisk uppföljning september 2008, diagram | 378 Kb
2008-09-04Penningpolitisk uppföljning september 2008, sifferunderlag | 147 Kb
2008-07-03Penningpolitisk rapport 2008:2 | 3 Mb st
2008-07-03Penningpolitisk rapport 2008:2, diagram | 2 Mb
2008-07-03Penningpolitisk rapport 2008:2, sifferunderlag till diagram | 3 Mb
2008-04-23Penningpolitisk uppföljning april 2008 | 438 Kb
2008-04-23Penningpolitisk uppföljning april 2008, diagram | 322 Kb
2008-04-23Penningpolitisk uppföljning april 2008, sifferunderlag | 135 Kb
2008-02-13Penningpolitisk rapport 2008:1 | 2 Mb st
2008-02-13Penningpolitisk rapport 2008:1, diagram | 1024 Kb
2008-02-13Penningpolitisk rapport 2008:1, sifferunderlag till diagram | 4 Mb
INNEHÅLLSANSVARIG
Avdelningen för penningpolitik

SENAST GRANSKAD
2008-09-04
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
ÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning
Press & debatt Presstjänst Bildbank Tal Ekonomiska kommentarer Rapporter Underlag för utvärdering av penningpolitiken Penningpolitiken i Sverige Riksbankens räntestyrning - penningpolitik i praktiken Penningpolitiken under rörlig växelkurs Penning- och valutapolitik Finansiell stabilitet Den svenska finansmarknaden Årsredovisning Working Paper Series Occasional Paper Series Statistisk Årsbok/Stistical Yearbook Riksbanksstudier Artiklar och fördjupningar Dagordningar och protokoll Yttranden Ärendelista Informationsskrifter Sedel- och myntskrifter Internationella nyheter EMU-skrifter Publikationer från Europeiska centralbanken (ECB) Statistik Prenumeration