154 captures
31 Oct 2003 - 21 Jan 2022
SEPOCTDEC
26
200720082016
About this capture
  Hitta rätt: A-Ö   Innehåll   Fråga oss
Priser och konsumtion  
Konsumentprisindex (KPI) 
Konsumentprisindex (KPI) är det mest använda måttet för prisutveckling och används bl.a. som inflationsmått och vid avtalsreglering. KPI avser att visa hur konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar sig för hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenterna faktiskt betalar.

Nyheter:
Indextal med två decimaler från januari 2006


Kommande publiceringar
Pressmeddelanden
Publikationer
Statistikdatabasen
Aktuellt
Beskrivning av statistiken
Mer om undersökningen
Skräddarsydd statistik
Uppgiftslämnare
Prislathunden
KPI-handbok
Ändamålsklassificering av individuell konsumtion, COICOP (Eurostat)
Om fastställda index och skuggindex
Nämnden för konsumentprisindex
Prislista 2008
STATISTIKSKOLAN:
 Följa konsumentpriser
 
 Enkelt om KPI 
 Kompensation för ändrade priser 
Efterfrågade tabeller och diagram

Konsumentprisindex (KPI)
KPI, fastställda tal (1980=100)
KPI, historiska tal, 1830-
KPI, huvudgrupper, mån
KPI, huvudgrupper, år
KPI, index (1949 = 100)
KPI, 12-månadersförändring (Inflationstakten)
Inflationstakten enligt KPI
Inflationstakten enligt KPI och ITPI, konsumtionsvaror
Inflation i Sverige 1831-2007
Prisnivån i Sverige 1830-2007
Harmoniserat konsumentprisindex (HIKP)
Inflationstakten enligt HIKP och HIKP-CT
HIKP-CT, 12-månadersförändring
HIKP-CT, index (2005=100)
HIKP, index (2005=100)
Inflationstakten enligt HIKP för olika länder
HIKP, 12-månadersförändring
Inflationstakten enligt HIKP
Underliggande inflation (KPIX) och (KPIF)
KPIX, 12-månadersförändring
KPIX, månadsförändring
KPIF, 12-månadersförändring
KPIF, månadsförändring
Inflationstakten enligt KPIX och KPIF
Nettoprisindex (NPI)
NPI, 12-månadersförändring
NPI, index (1959 = 100)
NPI, index (1980=100)
Prisbasbelopp
Prisbasbelopp
Förhöjt prisbasbelopp
För mer information:
E-post priser@scb.se
Telefon 08-506 940 02 Fax 08-506 946 04

Uppdaterad: 2008-10-23

Kortadress: www.scb.se/PR0101

Var god ange källa när uppgifter från webbplatsen återges.