2,019 captures
01 Jun 1997 - 19 May 2022
SEPOCTDEC
28
200720082009
About this capture

NYHETER
Dagens auktion av lån i amerikanska dollar med löptid på 1 månad har nu avslutats
2008-10-28 Det totala utlånade beloppet uppgick till 4,8 miljarder dollar, vilket motsvarar det totala beloppet av inkomna bud. Räntan fastställdes till 1,410 procent, vilket motsvarade den lägsta accepterade räntan i auktionen.  Läs mer
Utökat likviditetsstöd till Carnegie Investment Bank
2008-10-28 Riksbanken har beslutat utöka likviditetsstödet till Carnegie Investment Bank AB till att maximalt uppgå till 5 miljarder kronor. Carnegie har ansökt om en utökad kredit utöver den miljard som beviljades den 27 oktober. Likviditetsutrymmet ökas i förebyggande syfte för att underlätta för Carnegie att frigöra egen likviditet om behov skulle uppstå. Både Riksbanken och Finansinspektionen bedömer att Carnegie är ett solitt företag.   Läs mer
Likviditetsstöd till Carnegie Investment Bank
2008-10-27 Riksbanken har beslutat lämna särskilt likviditetsstöd på en miljard kronor till Carnegie Investment Bank AB. Både Riksbanken och Finansinspektionen bedömer att Carnegie är solid men den pågående finansiella krisen har skapat likviditetsproblem.   Läs mer
Program för krediter i svenska kronor mot säkerhet
2008-10-24 Riksbanken kommer i ett program med återkommande auktioner erbjuda tremånaders lån i svenska kronor till de penningpolitiska motparterna. Från och med den 10 november kommer lånen att erbjudas med cirka två veckors regelbundenhet.  Läs mer
Lediga jobb: Översättare från svenska till engelska
2008-10-28
Dagens auktion av lån i svenska kronor med löptid på 3 månader har nu avslutats
2008-10-27
Finansmarknadsstatistik inklusive penningmängd, september 2008. Pressmeddelande på Statistiska centralbyråns webbplats
2008-10-27
Chefsjurist till rättssekretariatet på stabsavdelningen
2008-10-24
Riksbanken erbjuder lån i dollar den 28 oktober
2008-10-24
Nyhetsarkiv 
KALENDARIUM
2008-11-05 09:00
Direktionen sammanträder
2008-11-05 09:30
Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion den 22 oktober publiceras.
2008-11-19 13:00
Direktionen sammanträder
2008-11-28 13:00
Fullmäktige sammanträder
2008-12-02 09:30
Finansiell stabilitetsrapport 2008:2 publiceras.

Se hela kalendariet
PENNINGPOLITISKA NYCKELTAL
RIKSBANKENS INFLATIONSMÅL
2,0%
Målet har gällt från och med 1995
Läs mer om inflationsmålets tillkomst
INFLATIONEN SEPTEMBER 2008
4,4%
Konsumentprisindex för oktober 2008 publiceras tisdagen den 11 november klockan 09.30.
Läs mer om inflationen just nu
Länk till Statistiska centralbyrån, SCB
REPORÄNTAN
3,75%
Gäller från 29 oktober 2008. Nästa räntemöte är 16 december 2008.
Pressmeddelandet
Penningpolitiska protokoll
Tabell över reporäntan
WebbTV
PENNINGPOLITISK RAPPORT
Nästa rapport publiceras 11 februari 2009
Penningpolitiska rapporter
SNABBLÄNKAR
Referensräntan
Lediga jobb
Ogiltiga sedlar
RSS
Riksbankens kapitalförvaltning
Svensk ekonomisk och finansiell statistik, IMF SDDS
RIKSBANKEN
Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att hålla inflationen låg och stabil. Banken har också i uppdrag att se till att betalningarna i ekonomin kan ske säkert och effektivt.
Finansiell oro - Vad gör Riksbanken?
Riksbanken har genomfört en rad åtgärder i och med den finansiella oro som nu råder. Här finns en sida med länkar till den information som har publicerats. Läs mer
Frågor och svar kring den finansiella oron - uppdaterad 20 oktober
Riksbanken har sammanställt ett antal frågor och svar för att förklara vår roll i den finansiella oro som råder. Läs mer
86 procent nöjda med sin arbetssituation
Riksbankens medarbetare är ännu mer nöjda med sin arbetssituation jämfört med förra året. Förtroendet för både Stefan Ingves och närmaste chef har ökat. Läs mer
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
ÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning