1,629 captures
01 Jun 1997 - 26 Jan 2022
SEPNOVDEC
06
200720082009
About this capture

NYHETER
Nyberg: Utmaningar efter den aktuella krisen
2008-11-06 "Krisen vi har upplevt under de senaste ett och ett halvt åren kommer sannolikt att omforma det globala finansiella landskapet på flera sätt. Även om regeringar och centralbanker den senaste tiden har vidtagit åtgärder som har förbättrat marknadsförhållandena något är det långt ifrån säkert att krisen är över inom en snar framtid", säger vice riksbankchef Lars Nyberg.   Läs mer
Riksbanken erbjuder lån i svenska kronor den 10 november
2008-11-06 Riksbanken beslöt den 20 oktober att införa ett program med återkommande auktioner för att erbjuda lån i svenska kronor till de penningpolitiska motparterna. Den första krediten i programmet tillhandahålls genom en auktion den 10 november om 60 miljarder kronor.  Läs mer
Enig direktion sänkte reporäntan till 3,75 procent

2008-11-05 Beslutet vid det penningpolitiska sammanträdet den 22 oktober, att sänka reporäntan med 0,50 procentenheter till 3,75 procent, var enhälligt. Det visar protokollet som publiceras i dag.    Läs mer
Nytt publiceringsdatum för årets andra Finansiella stabilitetsrapport
2008-11-05 Riksbankens rapport om finansiell stabilitet 2008:2 kommer att publiceras den 26 november 2008 kl. 9.30 istället för den 2 december som tidigare annonserats.   Läs mer
Dagens auktion av lån i svenska kronor med företagscertifikat som säkerhet har nu avslutats
2008-11-05 Sammanlagt inkom bud för 4,5 miljarder kronor, vilket även blev det totalt utlånade beloppet. Räntan fastställdes till 4,15 procent, vilket motsvarade den lägsta accepterade räntan i auktionen.  Läs mer
2008-11-05
Lediga jobb: Chefsjurist till rättssekretariatet på stabsavdelningen
2008-11-04
Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 26 september
2008-10-30
Riksbanken underlättar företagens finansiering
2008-10-29
Dagens auktion av lån i amerikanska dollar med löptid på 1 månad har nu avslutats
2008-10-28
Nyhetsarkiv 
KALENDARIUM
2008-11-06 15:00
Vice riksbankschef Lars Nybergs tal "Utmaningar efter finanskrisen" publiceras.
2008-11-19 13:00
Direktionen sammanträder
2008-11-26 09:30
Finansiell stabilitetsrapport 2008:2 publiceras.
2008-11-28 13:00
Fullmäktige sammanträder
2008-12-08 13:00
Direktionen sammanträder

Se hela kalendariet
PENNINGPOLITISKA NYCKELTAL
RIKSBANKENS INFLATIONSMÅL
2,0%
Målet har gällt från och med 1995
Läs mer om inflationsmålets tillkomst
INFLATIONEN SEPTEMBER 2008
4,4%
Konsumentprisindex för oktober 2008 publiceras tisdagen den 11 november klockan 09.30.
Läs mer om inflationen just nu
Länk till Statistiska centralbyrån, SCB
REPORÄNTAN
3,75%

Gäller från 29 oktober 2008. Nästa räntemöte är den 16 december 2008.
Pressmeddelandet
Penningpolitiska protokoll
Tabell över reporäntan
WebbTV
PENNINGPOLITISK RAPPORT
Nästa rapport publiceras 11 februari 2009
Penningpolitiska rapporter
SNABBLÄNKAR
Referensräntan
Lediga jobb
Ogiltiga sedlar
RSS
Riksbankens kapitalförvaltning
Svensk ekonomisk och finansiell statistik, IMF SDDS
RIKSBANKEN
Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att hålla inflationen låg och stabil. Banken har också i uppdrag att se till att betalningarna i ekonomin kan ske säkert och effektivt.
Finansiell oro - Vad gör Riksbanken?
Riksbanken har genomfört en rad åtgärder i och med den finansiella oro som nu råder. Här finns en sida med länkar till den information som har publicerats. Läs mer
Frågor och svar kring den finansiella oron - uppdaterad den 31 oktober
Riksbanken har sammanställt ett antal frågor och svar för att förklara vår roll i den finansiella oro som råder. Läs mer
86 procent nöjda med sin arbetssituation
Riksbankens medarbetare är ännu mer nöjda med sin arbetssituation jämfört med förra året. Förtroendet för både Stefan Ingves och närmaste chef har ökat. Läs mer
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
ÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning