Comunicat BCE
5 captures
06 Feb 2007 - 13 Nov 2008
JUNNOVDEC
13
200720082009
About this capture
COMUNICAT DE PRESĂ
4 ianuarie 2007 - Situaţia financiară consolidată a Eurosistemului la 29 decembrie 2006
Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară
În săptămâna încheiată la 29 decembrie 2006, creşterea de 2,8 miliarde EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din activ) s-a datorat în principal reevaluărilor trimestriale. Alte evoluţii înregistrate în această săptămână au condus la o creştere netă de 36 milioane EUR. Principala cauză a acestei majorări a constituit-o operaţiunea de înlocuire a monedelor de aur cu titlu inferior deţinute de o bancă centrală din Eurosistem cu lingouri de aur fin, ceea ce a determinat un transfer contabil între poziţia de activ menţionată şi alte active (poziţia 9 din activ). Valoarea aferentă acestui transfer contabil a depăşit suma rezultată din vânzarea de către o altă bancă centrală din Eurosistem a unei cantităţi de aur reprezentând contravaloarea a 19 milioane EUR (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004).
Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din activ minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasiv) a scăzut cu 4,8 miliarde EUR, până la nivelul de 147,4 miliarde EUR, în special datorită reevaluărilor trimestriale ale activelor şi pasivelor. Soldul aferent operaţiunilor cu clientela şi celor de portofoliu efectuate în perioada analizată s-a redus cu 0,1 miliarde EUR.
Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din activ) s-au diminuat cu 0,4 miliarde EUR, până la 77,6 miliarde EUR, atât pe seama tranzacţiilor, cât şi a reevaluărilor. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasiv) s-a majorat cu 0,2 miliarde EUR, până la nivelul de 628,2 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţia publică (poziţia 5.1 din pasiv) au înregistrat o creştere de 13 miliarde EUR, până la 45,2 miliarde EUR.
Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară
Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din activ minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasiv) a sporit cu 8,5 miliarde EUR, până la 450 miliarde EUR. Joi, 28 decembrie 2006, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 321,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 330,5 miliarde EUR a fost decontată.
Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din activ) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (faţă de nivelul aproape nul din săptămâna anterioară), în timp ce utilizarea facilităţii de depozit (poziţia 2.2 din pasiv) s-a cifrat la 0,6 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost, şi în acest caz, aproape nul).
Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro
În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente a instituţiilor de credit la Eurosistem (poziţia 2.1 din pasiv) a consemnat o reducere de 3,7 miliarde EUR, până la 173,5 miliarde EUR.
Reevaluarea la sfârşit de an a activelor şi pasivelor Eurosistemului
În conformitate cu regulile contabile armonizate la nivelul Eurosistemului, aurul, valuta, titlurile şi instrumentele financiare ale Eurosistemului sunt reevaluate la cursurile şi preţurile pieţei înregistrate la sfârşitul fiecărui trimestru. Impactul net al reevaluărilor asupra fiecărei poziţii bilanţiere la 29 decembrie 2006 este prezentat în coloana suplimentară intitulată "Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate reevaluărilor"​. Preţul aurului şi principalele cursuri de schimb utilizate în reevaluarea soldurilor au fost următoarele:
Aur: 482,688 EUR per uncia de aur fin
USD: 1,3170/EUR
JPY: 156,93/EUR
Drepturi speciale de tragere: 1,1416 EUR/DST
Situaţia financiară de deschidere pentru anul 2007 la nivelul Eurosistemului, inclusiv Banka Slovenije
La 1 ianuarie 2007, Banka Slovenije a aderat la Eurosistem. Prin urmare, la 9 ianuarie 2007, BCE va publica o situaţie financiară consolidată de deschidere, aferentă datei de 1 ianuarie 2007 la nivelul Eurosistemului, concomitent cu următoarea situaţie financiară consolidată săptămânală.
Active (milioane EUR)
Sold
Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
 
 i)ii)
1Aur şi creanţe în aur176 768362 717
 
2Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro142 291−6−4 669
 2.1Creanţe asupra FMI10 658−44−285
 2.2Depozite, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe131 63338−4 384
 
3Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro23 4021 096−559
 
4Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro11 967422−5
 4.1Depozite, titluri şi împrumuturi11 967422−5
 4.2Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II000
 
5Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară450 5409 0420
 5.1Operaţiuni principale de refinanţare330 4528 9540
 5.2Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung120 00000
 5.3Operaţiuni reverse repo de reglaj fin000
 5.4Operaţiuni reverse repo structurale000
 5.5Facilitatea de creditare marginală88880
 5.6Credite aferente apelurilor în marjă000
 
6Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro11 3605630
 
7Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro77 614−186−184
 
8Credite în euro acordate administraţiei publice39 359−527−26
 
9Alte active217 679197748
 
Total active1 150 98010 636−1 977
 
Pasive (milioane EUR)
Sold
Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
 
 i)ii)
1Numerar în circulaţie628 2382270
 
2Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară174 051−3 1750
 2.1Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii)173 482−3 7140
 2.2Facilitatea de depozit5675380
 2.3Depozite pe termen fix000
 2.4Operaţiuni reverse repo de reglaj fin000
 2.5Depozite aferente apelurilor în marjă210
 
3Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro65−220
 
4Certificate de debit emise000
 
5Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro53 35412 8440
 5.1Angajamente faţă de administraţia publică45 16513 0120
 5.2Alte angajamente8 189−1680
 
6Angajamente în euro faţă de nerezidenţi ai zonei euro16 614−3340
 
7Angajamente în valută faţă de rezidenţi ai zonei euro893−2
 
8Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro12 6211 182−417
 8.1Depozite, conturi diverse şi alte pasive12 6211 182−417
 8.2Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II000
 
9Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI5 5820−119
 
10Alte pasive73 788−64291
 
11Conturi de reevaluare121 9910−1 730
 
12Capital şi rezerve64 587−250
 
Total pasive1 150 98010 636−1 977
 
Banca Centrală Europeană
Direcţia Comunicare
Serviciul Presă şi Informare
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1344 8304, Fax: +49 69 1344 7404
Internet: http://www.ecb.int
Reproducerea informaţiilor este permisă numai cu indicarea sursei.