38 captures
03 Jun 2004 - 10 Apr 2022
JUNDECAUG
01
200720082010
About this capture

 UTSKRIFT 
Frågor & svar
Hur mycket sedlar finns det ute i samhället?
 Vid årsskiftet 2007/2008 fanns det ungefär 413 miljoner utelöpande sedlar till ett värde av 108,5 miljarder kronor.   
 
Vilken är den vanligaste sedeln?
Den sedelvalör som det antalsmässigt finns flest sedlar av är 500-kronorssedeln. Vid årsskiftet 2007/2008 fanns det cirka 111 miljoner sedlar av valören 500-kronor. Vid årsskiftet 2007/2008 fanns det också cirka 108 miljoner 100-kronorssedlar, 90 miljoner 20-kronorssedlar, 39 miljoner 1000-kronorssedlar och 27 miljoner 50-kronorssedlar.
 
Vad väger sedlar och mynt?
MYNT
50-öre3,7 gram
1-krona7,0 gram
5-krona9,5 gram
10-krona 6,6 gram
 
SEDLAR
1 bunt innehållande 100 sedlar:
1000 kr116 gram
 500 kr109 gram
100 kr84 gram
50 kr80 gram
20 kr74 gram
   
Vad gör jag om jag upptäcker en falsk sedel?
En falsk sedel får inte användas som betalningsmedel. Det är ett allvarligt brott och den som medvetet gör detta kan dömas till fängelsestraff. Även innehav av falska sedlar är straffbart. Den som upptäcker en falsk sedel ska inte ta emot den. Den som redan har tagit emot en falsk sedel ska försöka komma ihåg hur han eller hon fått den och sedan göra en polisanmälan. Mer information om falska sedlar och säkerhetsdetaljer på sedlar hittar du bland länkarna längst ner på sidan.
 
Vad gör jag om jag hittar sedlar som är ogiltiga?
Har du fortfarande kvar sedlar som blev ogiltiga vid årsskiftet 2005/2006 (de äldre versionerna av 100- och 500-kronorssedlarna utan folieband och genomsiktsbild, de äldre 20-kronorssedlarna av något större storlek och med en blåaktig färgton) kan du tills vidare gå till din bank och sätta in pengarna på ditt konto. Eventuella avgifter bestäms av respektive bank. Övriga ogiltiga sedlar kan du skicka till Riksbanken. Mer information om hur du ska göra hittar du bland länkarna längst ner på sidan.
 
Vad gör jag om jag har en skadad sedel?
Skadade sedlar kan oftast lösas in på ett bankkontor. Det förekommer dock ibland att sedlar blivit svårt skadade eller manipulerade och detta kan innebära att sedeln/sedelresterna måste skickas till Riksbanken för bedömning och eventuell inlösen. Mer information om reglerna för inlösen av sedlar hittar du bland länkarna längst ner på sidan.  
 
Vad är svenska sedlar tillverkade av?
Sedlarna är tillverkade av råbomull som ger en sträv och fast känsla. 
 
Vad kostar en 100-kronorssedel?
Riksbanken tillverkar inte sedlar själv. Vi betalar cirka 40 öre för en 100-kronorssedel.

Vad kostar en 1-krona?
Riksbanken präglar inte mynt själv. Vi betalar cirka 75 öre för en 1-krona.
 
Vem bestämmer hur sedlarna skall se ut?
I Riksbankens ensamrätt att ge ut sedlar (sedelmonopol) ligger också ensamrätten att fastställa hur sedlarna ska se ut. Utformningen av sedlarna i den nuvarande sedelserien har således fullmäktige beslutat om (på förslag från en kommitté med bland annat konstnärsrepresentanter knutna till Crane & Co).
INTERNA LÄNKAR
 
Information om falska sedlar och säkerhetsdetaljer på sedlar
Information om inlösen av ogiltiga sedlar
Information om inlösen av skadade sedlar

INNEHÅLLSANSVARIG
Administrativa avdelningen

SENAST GRANSKAD
2008-06-25
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
ÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning
Sedlar Mynt Kopiering & reklam på sedlar och mynt Statistik Kontanthantering Regelverk Blanketter för inlösen av sedlar Publikationer Översyn av sedel- och myntserien