2,021 captures
01 Jun 1997 - 20 May 2022
OCTDECJUL
06
200720082009
About this capture

NYHETER
Dagens auktion av lån i svenska kronor med företagscertifikat som säkerhet har nu avslutats
2008-12-05 Sammanlagt inkom bud för 1 miljard kronor, vilket även blev det totalt utlånade beloppet. Räntan fastställdes till 2,40 procent, vilket motsvarade den lägsta accepterade räntan i auktionen.    Läs mer
Öberg: Lönebildning och penningpolitik
2008-12-05 "Lönebildningen har fungerat bättre de senaste femton åren än under 1970- och 1980-talen. Vårt jobb är att hålla inflationen på en låg och stabil nivå. Det underlättas om lönebildningen fungerar väl", sa Svante Öberg i ett tal på Facken inom industrin idag i Stockholm.   Läs mer
Barbro Wickman-Parak chattade på dn.se
2008-12-05 Den 5 december fick Dagens Nyheters läsare chansen att under en timme ställa frågor om räntesänkningen direkt till vice riksbankschef Barbro-Wickman Parak. Läs chatten på Dagens Nyheters webbplats.    Läs mer
Reporäntan sänks till 2 procent
2008-12-04 Riksbankens direktion har beslutat att sänka reporäntan med 1,75 procentenheter till 2 procent. Reporäntan bedöms ligga kvar på denna nivå under det kommande året. En kraftig sänkning av räntan och räntebanan är nödvändig för att dämpa fallet i produktion och sysselsättning och klara inflationsmålet på 2 procent.
  Läs mer
Riksbanken erbjuder lån i svenska kronor den 8 december
2008-12-04
Direktionens dagordning måndagen den 8 december klockan 13.00
2008-12-04
Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 24 oktober
2008-12-03
Yttrande över Justitiedepartementets delbetänkande av 2007 års insolvensutredning Vägen tillbaka för överskuldsatta (SOU 2008:82)
2008-12-03
Direktionens dagordning onsdagen den 3 december klockan 09.00
2008-12-02
Nyhetsarkiv 
KALENDARIUM
2008-12-08 08:00
Förste vice riksbankschef Irma Rosenberg håller talet "Min tid på Riksbanken. Några avslutande reflektioner om utmaningar på vägen" i Stockholm. Arrangör är SEB.
2008-12-08 13:00
Direktionen sammanträder
2008-12-17 09:30
Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion den 3 december publiceras
2008-12-17 14:00
Fullmäktige sammanträder
2009-01-27 09:00
Direktionen sammanträder

Se hela kalendariet
PENNINGPOLITISKA NYCKELTAL
RIKSBANKENS INFLATIONSMÅL
2,0%
Målet har gällt från och med 1995
Läs mer om inflationsmålets tillkomst
INFLATIONEN OKTOBER 2008
4,0%

Konsumentprisindex för november 2008 publiceras tisdagen den 9 december klockan 09.30.
Läs mer om inflationen just nu
Länk till Statistiska centralbyrån, SCB
REPORÄNTAN
2,0 %
Gäller från 10 december 2008. Nästa räntemöte är den 10 februari 2009.
Pressmeddelandet
Penningpolitiska protokoll
Tabell över reporäntan
WebbTV
PENNINGPOLITISK RAPPORT
Nästa rapport publiceras 11 februari 2009
Penningpolitiska rapporter
SNABBLÄNKAR
Referensräntan
Lediga jobb
Ogiltiga sedlar
RSS
Riksbankens kapitalförvaltning
Svensk ekonomisk och finansiell statistik, IMF SDDS
RIKSBANKEN
Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att hålla inflationen låg och stabil. Banken har också i uppdrag att se till att betalningarna i ekonomin kan ske säkert och effektivt.
Finansiell oro - Vad gör Riksbanken?
Riksbanken har genomfört en rad åtgärder i och med den finansiella oro som nu råder. Här finns en sida med länkar till den information som har publicerats. Läs mer
Frågor och svar kring den finansiella oron - uppdaterad den 4 december 2008
Riksbanken har sammanställt ett antal frågor och svar för att förklara vår roll i den finansiella oro som råder. Läs mer
86 procent nöjda med sin arbetssituation
Riksbankens medarbetare är ännu mer nöjda med sin arbetssituation jämfört med förra året. Förtroendet för både Stefan Ingves och närmaste chef har ökat. Läs mer
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
ÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning