1,385 captures
3 Mar 2000 - 7 Aug 2022
NOVJANFEB
06
200820092010
About this capture
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI


Ţintirea directă a inflaţieiBanca Centrală Europeană


Denominarea
monedei naţionale
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI (BNR), înfiinţată în anul 1880, este banca centrală a României. Banca Naţională este o instituţie publică independentă, cu sediul central în municipiul Bucureşti. Este unica instituţie autorizată să emită însemne monetare, sub formă de bancnote şi monede, ca mijloace legale de plată pe teritoriul României.
Moneda naţională este leul, iar subdiviziunea acestuia este banul.
Conform prevederilor Legii privind Statutul BNR (Legea nr.312/2004), obiectivul fundamental al BNR este asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor.
Principalele atribuţii ale BNR sunt:
  1. elaborarea şi aplicarea politicii monetare şi a politicii de curs de schimb;
  2. autorizarea, reglementarea şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit, promovarea şi monitorizarea bunei funcţionări a sistemelor de plăţi pentru asigurarea stabilităţii financiare;
  3. emiterea bancnotelor şi a monedelor ca mijloace legale de plată pe teritoriul României;
  4. stabilirea regimului valutar şi supravegherea respectării acestuia;
  5. administrarea rezervelor internaţionale ale României.
Totodată, BNR sprijină politica economică generală a statului, fără prejudicierea îndeplinirii obiectivului său fundamental privind asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor.
Potrivit legii, Banca Naţională răspunde numai în faţa Parlamentului ţării şi nu este în nici un fel subordonată Guvernului, având cu acesta exclusiv relaţii de conlucrare şi colaborare permanente.
Banca Naţională a României este condusă de un Consiliu de administraţie, numit de Parlament, la propunerea comisiilor permanente de specialitate ale celor două Camere. Numirile se fac pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.
Principalele atribuţii ale Consiliului de administraţie sunt: stabilirea politicilor în domeniul monetar şi al cursului de schimb, precum şi a măsurilor necesare în domeniul autorizării, reglementării şi supravegherii prudenţiale a instituţiilor de credit şi monitorizării sistemelor de plăţi.
Reţeaua teritorială a BNR cuprinde pe lângă unitatea centrală şi 19 sucursale.