2,121 captures
1 Jun 1997 - 24 Jun 2022
NOVDECJUL
17
200720082009
About this capture

NYHETER
Riksbanken beviljar lån till Lettlands centralbank
2008-12-16 Centralbankerna i Sverige och Danmark har ingått swapavtal som innebär att Lettlands centralbank, Latvijas Banka, kan låna upp till 500 miljoner euro i utbyte mot lettiska lats.    Läs mer
Ny vice riksbankschef utses nästa år
2008-12-15 Riksbanksfullmäktiges val av ny vice riksbankschef till Riksbankens direktion dröjer till efter årsskiftet.   Läs mer
Lärdomar av den svenska bankkrisen på 1990-talet
2008-12-09 Sverige gick genom en kris i det finansiella systemet i början av 1990-talet. En viktig lärdom av de svenska erfarenheterna är att ett framträdande statligt engagemang genom omstrukturering och skydd för tillgångarnas värde behövs för att en finansiell kris ska kunna upplösas. Detta skriver Stefan Ingves och Göran Lind i en artikel ”Stockholm Solutions” i decembernumret av Finance & Development.
  Läs mer
Rosenberg: Min tid på Riksbanken
2008-12-08 Just nu befinner vi oss i ett svårare läge för ekonomin än på mycket länge med en världsomspännande finanskris och en period med svag tillväxt framför oss. Men samtidigt står vi mycket bättre rustade att hantera en sådan situation idag än när jag först började på Riksbanken, sa Irma Rosenberg i ett tal på SEB.   Läs mer
Reporäntan sänks till 2 procent
2008-12-04 Riksbankens direktion har beslutat att sänka reporäntan med 1,75 procentenheter till 2 procent. Reporäntan bedöms ligga kvar på denna nivå under det kommande året. En kraftig sänkning av räntan och räntebanan är nödvändig för att dämpa fallet i produktion och sysselsättning och klara inflationsmålet på 2 procent.
  Läs mer
Riksbanksfullmäktige sammanträder onsdagen den 17 december 2008 klockan 14.00
2008-12-11
2008-12-11
Dagens auktion av lån i svenska kronor med löptid på 3 månader har nu avslutats
2008-12-08
Dagens auktion av lån i svenska kronor med företagscertifikat som säkerhet har nu avslutats
2008-12-05
2008-12-05
Nyhetsarkiv 
KALENDARIUM
2008-12-17 09:30
Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion den 3 december publiceras
2008-12-17 14:00
Fullmäktige sammanträder
2009-01-27 09:00
Direktionen sammanträder
2009-02-05 09:00
Direktionen sammanträder
2009-02-10 09:00
Direktionen sammanträder, penningpolitiskt möte nr 1

Se hela kalendariet
PENNINGPOLITISKA NYCKELTAL
RIKSBANKENS INFLATIONSMÅL
2,0%
Målet har gällt från och med 1995
Läs mer om inflationsmålets tillkomst
INFLATIONEN NOVEMBER 2008
2,5%
Konsumentprisindex för december 2008 publiceras tisdagen den 13 januari klockan 09.30.
Läs mer om inflationen just nu
Länk till Statistiska centralbyrån, SCB
REPORÄNTAN
2,0 %
Gäller från 10 december 2008. Nästa räntemöte är den 10 februari 2009.
Pressmeddelandet
Penningpolitiska protokoll
Tabell över reporäntan
WebbTV
PENNINGPOLITISK RAPPORT
Nästa rapport publiceras 11 februari 2009
Penningpolitiska rapporter
SNABBLÄNKAR
Referensräntan
Lediga jobb
Ogiltiga sedlar
RSS
Riksbankens kapitalförvaltning
Svensk ekonomisk och finansiell statistik, IMF SDDS
RIKSBANKEN
Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att hålla inflationen låg och stabil. Banken har också i uppdrag att se till att betalningarna i ekonomin kan ske säkert och effektivt.
Finansiell oro - Vad gör Riksbanken?
Riksbanken har genomfört en rad åtgärder i och med den finansiella oro som nu råder. Här finns en sida med länkar till den information som har publicerats. Läs mer
Frågor och svar kring den finansiella oron - uppdaterad den 4 december 2008
Riksbanken har sammanställt ett antal frågor och svar för att förklara vår roll i den finansiella oro som råder. Läs mer
86 procent nöjda med sin arbetssituation
Riksbankens medarbetare är ännu mer nöjda med sin arbetssituation jämfört med förra året. Förtroendet för både Stefan Ingves och närmaste chef har ökat. Läs mer
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
ÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning