2,000 captures
01 Jun 1997 - 13 May 2022
DECJULAUG
15
200820092010
About this capture

NYHETER
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 6 månader har nu avslutats
2009-07-13 Riksbanken beslöt den 13 februari att inrätta en särskild kreditfacilitet i kronor med 3 respektive 6 månaders löptid och rörlig ränta. Den 7 maj 2009 beslutade Riksbanken att även erbjuda krediter i svenska kronor med en löptid på 12 månader. Det annonserade beloppet uppgick till 25 miljarder kronor i respektive auktion och minimiräntan sattes till reporäntan med ett tillägg av 0,150 procentenheter. Auktionerna avslutades idag kl. 13.30. Sammanlagt inkom bud för 2 miljarder kronor i dagens 3-månaders auktion, vilket även blev det totalt utlånade beloppet. Räntan fastställdes till reporäntan med ett tillägg om 0,160 procent, vilket motsvarade den lägsta accepterade räntan i auktionen. Inga bud inkom i dagens 6-månaders auktion.    Läs mer
Dagens auktion av lån i svenska kronor med fast ränta har nu avslutats (350 dagars löptid)
2009-07-13 Riksbanken beslöt den 1 juli att erbjuda lån till fast ränta med 12 månaders löptid till de penningpolitiska motparterna. Det annonserade beloppet uppgick till 100 miljarder kronor och minimiräntan sattes till reporäntan med ett påslag på 0,15 procentenheter, det vill säga 0,40 procent. Auktionen för dessa lån avslutades idag klockan 11.00. Sammanlagt inkom bud för 186,5 miljarder kronor i dagens 12-månaders auktion med fast ränta. Räntan fastställdes till 0,450 procent, vilket motsvarade den lägsta accepterade räntan i auktionen.  Läs mer
Uppdatering av villkoren gällande Riksbankens lån den 13 juli i svenska kronor till fast ränta
2009-07-10 Riksbanken har uppmärksammat att det rått tveksamhet huruvida begränsade penningpolitiska motparter har rätt att lämna anbud, har Riksbanken beslutat ändra villkoren så att det framgår att de begränsade penningpolitiska motparterna inte har rätt att lämna anbud.    Läs mer
Den 13 juli erbjuder Riksbanken lån i svenska kronor till fast ränta
2009-07-09 Krediten erbjuds den 13 juli 2009 genom ett auktionsförfarande. Det erbjudna beloppet i auktionen är 100 miljarder kronor, där de penningpolitiska motparterna anger anbud i form av både ränta och önskad lånevolym.    Läs mer
Den 13 juli erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 6 månader)
2009-07-09 Den nittonde och tjugonde krediten mot säkerhet inom det nya programmet tillhandahålls genom auktioner den 13 juli om 25 miljarder kronor i 3-mån respektive 6-mån auktionen. Lånens löptid är 84 respektive 168 dagar och förfaller därmed den 7 oktober 2009 respektive den 30 december 2009.    Läs mer
Avdelning för finansiell stabilitet söker ekonom till enheten för finansiell policy och analys
2009-07-03
Avdelningen för penningpolitik söker ekonom till enheten för ekonomisk-politisk analys
2009-07-03
2009-06-30
Direktionens dagordning onsdag den 1 juli 2009 klockan 09:00
2009-06-26
Nyhetsarkiv 
KALENDARIUM
2009-07-16 09:30
Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion den 1 juli publiceras.
2009-07-16 09:35
Riksbankschef Stefan Ingves ger sin syn på det ekonomiska läget fram till slutet av juni
2009-08-27 13:00
Direktionen sammanträder
2009-08-28 13:00
Fullmäktige sammanträder
2009-09-02 09:00
Direktionen sammanträder, penningpolitiskt möte nr 4

Se hela kalendariet
PENNINGPOLITISKA NYCKELTAL
RIKSBANKENS INFLATIONSMÅL
2,0%
Målet har gällt från och med 1995
Läs mer om inflationsmålets tillkomst
INFLATIONEN JUNI 2009
-0,6%

Konsumentprisindex för juli 2009 publiceras tisdagen den 11 augusti kl. 09.30.
Läs mer om inflationen just nu
Länk till Statistiska centralbyrån, SCB
REPORÄNTAN
0,25%

Gäller från 8 juli 2009. Nästa räntemöte är den 2 september 2009.
Pressmeddelande
Penningpolitiska protokoll
Tabell över reporäntan
WebbTV
PENNINGPOLITISK RAPPORT
Nästa penningpolitiska rapport publiceras den 22 oktober
Penningpolitiska rapporter
SNABBLÄNKAR
Frågor och svar om kronans växelkurs
Frågor och svar om den finansiella oron
Referensräntan
Lediga jobb
Ogiltiga sedlar
RSS
Riksbankens kapitalförvaltning
Svensk ekonomisk och finansiell statistik, IMF SDDS
RIKSBANKEN
Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att hålla inflationen låg och stabil. Banken har också i uppdrag att se till att betalningarna i ekonomin kan ske säkert och effektivt.
Chatt med Barbro Wickman-Parak
Den 2 juli chattade vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak på vår webbplats. Du kan läsa chatten i efterhand. Läs mer
Riksbanken tilldelas Klarspråkskristallen
Riksbanken tilldelas Språkrådets Klarspråkskristall för arbetet med att göra den penningpolitiska rapporten och rapporten om Finansiell stabilitet begripliga för en intresserad allmänhet. Läs mer
Så bestäms reporäntan – följ med bakom kulisserna
Att ett gediget arbete ligger bakom beslutet om reporäntan förstår nog de flesta. Men hur går det egentligen till och vilka är med i processen?Läs mer
Finansiell oro - Vad gör Riksbanken?
Riksbanken har genomfört en rad åtgärder i och med den finansiella oro som nu råder. Här finns en sida med länkar till den information som har publicerats. Läs mer
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
FRÅGOR OCH SVARÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning