2,021 captures
01 Jun 1997 - 20 May 2022
DECAUGSEP
02
200820092010
About this capture

NYHETER
Den 5 augusti erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat (84 respektive 168 dagar)
2009-07-29 Den tjugoförsta respektive tjugoandra krediten inom det nya programmet tillhandahålls genom auktioner den 5 augusti om 25 miljarder kronor i respektive lån. Lånen ges mot företagscertifikat som säkerhet och löptiden är 84 respektive 168 dagar.  Läs mer
Ekonomisk kommentar: Centralbankernas extraordinära åtgärder under den finansiella krisen
2009-07-28 Vad kan en centralbank göra när bankerna slutar låna ut pengar till varandra, företagen får svårt att finansiera sin verksamhet och centralbankens styrränta är så nära noll att det inte går att sänka den mer för att stimulera ekonomin? Denna ekonomiska kommentar beskriver de åtgärder som centralbankerna har vidtagit för att motverka effekterna av den finansiella krisen.  Läs mer
Riksbankschefen kommenterar det ekonomiska läget
2009-07-16 ”Det var lämpligt att sänka reporäntan till 0,25 procent och komplettera räntesänkningen med ett beslut om att erbjuda bankerna lån till fast ränta,” säger riksbankschef Stefan Ingves som redogör för sitt penningpolitiska ställningstagande och sin syn på det ekonomiska läget fram till slutet av juni.  Läs mer
Penningpolitiskt protokoll från direktionens sammanträde den 1 juli 2009
2009-07-16 Riksbankens direktion var inte enig i sitt beslut att sänka reporäntan till 0,25 procent. Det gäller också beslutet om hur räntebanan utvecklas framöver. Läs hur majoriteten och reservanterna motiverade sina ställningstaganden vid det penningpolitiska mötet den 1 juli.   Läs mer
Dagens auktion av lån i amerikanska dollar med löptid på 3 månader har nu avslutats
2009-07-29
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 12 månader har nu avslutats
2009-07-27
2009-07-27
Finansmarknadsstatistik, juni 2009. Pressmeddelande på Statistiska centralbyråns webbplats
2009-07-27
Den 27 juli erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 12 månader)
2009-07-23
Nyhetsarkiv 
KALENDARIUM
2009-08-27 13:00
Direktionen sammanträder
2009-08-28 13:00
Fullmäktige sammanträder
2009-09-02 09:00
Direktionen sammanträder, penningpolitiskt möte nr 4
2009-09-03 09:30
Beslut från penningpolitiska mötet den 2 september publiceras.
2009-09-16 09:30
Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion den 2 september publiceras.

Se hela kalendariet
PENNINGPOLITISKA NYCKELTAL
RIKSBANKENS INFLATIONSMÅL
2,0%
Målet har gällt från och med 1995
Läs mer om inflationsmålets tillkomst
INFLATIONEN JUNI 2009
-0,6%

Konsumentprisindex för juli 2009 publiceras tisdagen den 11 augusti kl. 09.30.
Läs mer om inflationen just nu
Länk till Statistiska centralbyrån, SCB
REPORÄNTAN
0,25%

Gäller från 8 juli 2009. Nästa räntemöte är den 2 september 2009.
Pressmeddelande
Penningpolitiska protokoll
Tabell över reporäntan
WebbTV
PENNINGPOLITISK RAPPORT
Nästa penningpolitiska rapport publiceras den 22 oktober
Penningpolitiska rapporter
SNABBLÄNKAR
Frågor och svar
Referensräntan
Lediga jobb
Ogiltiga sedlar
RSS
Riksbankens kapitalförvaltning
Svensk ekonomisk och finansiell statistik, IMF SDDS
RIKSBANKEN
Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att hålla inflationen låg och stabil. Banken har också i uppdrag att se till att betalningarna i ekonomin kan ske säkert och effektivt.
Ekonomisk kommentar: Ingen allvarlig kreditåtstramning i Sverige
Den här kommentaren utreder om det finns tecken på en kreditåtstramning i Sverige. Författarna granskar både hushållens och företagens skuldfinansiering samt svenska bankers utlåningskapacitet. Slutsatsen är att det i dagsläget inte finns något som tyder på att svenska hushåll och företag möter en allvarlig kreditrestriktion. Läs mer
Chatt med Barbro Wickman-Parak
Den 2 juli chattade vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak på vår webbplats. Du kan läsa chatten i efterhand. Läs mer
Riksbanken tilldelas Klarspråkskristallen
Riksbanken tilldelas Språkrådets Klarspråkskristall för arbetet med att göra den penningpolitiska rapporten och rapporten om Finansiell stabilitet begripliga för en intresserad allmänhet. Läs mer
Finansiell oro - Vad gör Riksbanken?
Riksbanken har genomfört en rad åtgärder i och med den finansiella oro som nu råder. Här finns en sida med länkar till den information som har publicerats. Läs mer
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
FRÅGOR OCH SVARÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning