1,838 captures
1 Jun 1997 - 20 May 2022
AUGSEPDEC
07
200820092010
About this capture

NYHETER
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 6 månader har nu avslutats
2009-09-07 Inga bud inkom i auktionerna.   Läs mer
Nya kalenderuppgifter våren 2010
2009-09-04 Kalendariet har uppdaterats med datum för direktionens sammanträden och publicering av penningpolitiska- och stabilitetsrapporten våren 2010.  Läs mer
Fler enkäter till penningmarknadens aktörer
2009-09-04 Från och med september 2009 genomför TNS Sifo Prospera på Riksbankens uppdrag enkäter om inflationsförväntningar med mera tolv gånger om året istället för som nu fyra gånger om året.    Läs mer
Räntebeslutet den 2 september 2009
2009-09-03 Här har vi publicerat frågor och svar om räntebeslutet den 2 september 2009.   Läs mer
Reporäntan lämnas oförändrad på 0,25 procent
2009-09-03 Tecknen på en vändning i konjunkturen har blivit allt tydligare men återhämtningen sker från en låg nivå. För att bidra till en stabil återhämtning har Riksbankens direktion beslutat att lämna reporäntan oförändrad på 0,25 procent. Reporäntan väntas ligga kvar på denna låga nivå under det kommande året.   Läs mer
Riksbanken erbjuder nytt lån till fast ränta
2009-09-03 Riksbankens direktion har beslutat att erbjuda lån till bankerna till fast ränta med en löptid på ungefär 12 månader. Detta bör bidra till fortsatt låga räntor på lån till företag och hushåll.  Läs mer
Utlåning mot företagscertifikat som säkerhet
2009-09-03 Utlåning mot säkerheter i företagscertifikat upphör. Auktionen den 2 september var den sista.  Läs mer
Nytt schema för lån i kronor till rörlig ränta
2009-09-03 Riksbanken publicerar idag ett nytt schema för lån i kronor till rörlig ränta. Sedan den 1 juni erbjuds lånen med löptider om ca 3, 6 och 12 månader. De löptider som är aktuella vid kommande auktioner under hösten framgår av det publicerade schemat.  Läs mer
Den 7 september erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 6 månader)
2009-09-03
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta mot företagscertifikat som säkerhet har nu avslutats (84 respektive 168 dagars löptid)
2009-09-02
2009-09-02
Direktionens dagordning onsdagen den 2 september 2009
2009-08-28
Finansmarknadsstatistik, juli 2009. Pressmeddelande på Statistiska centralbyråns webbplats
2009-08-27
Nyhetsarkiv 
KALENDARIUM
2009-09-09 15:00
Vice riksbankschef Lars Nyberg håller talet "Östersjöområdet i skuggan av den finansiella krisen"
2009-09-11 08:30
Riksbanken arrangerar konferensen "Tio år med självständig Riksbank"
2009-09-16 09:30
Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion den 2 september publiceras.
2009-09-18 08:00
Vice riksbankschef Karolina Ekholm håller talet "Avvägningar i penningpolitiken - när teorin möter praktiken"
2009-09-24 13:00
Direktionen sammanträder

Se hela kalendariet
PENNINGPOLITISKA NYCKELTAL
RIKSBANKENS INFLATIONSMÅL
2,0%
Målet har gällt från och med 1995
Läs mer om inflationsmålets tillkomst
INFLATIONEN JULI 2009
-0,9%

Konsumentprisindex för augusti 2009 publiceras torsdagen den 10 september kl. 09.30.
Läs mer om inflationen just nu
Länk till Statistiska centralbyrån, SCB
REPORÄNTAN
0,25%

Gäller från 9 september 2009. Nästa räntemöte är den 21 oktober 2009.
Pressmeddelande
Penningpolitiska protokoll
Tabell över reporäntan
WebbTV
PENNINGPOLITISK RAPPORT
Nästa penningpolitiska rapport publiceras den 22 oktober
Penningpolitiska rapporter
SNABBLÄNKAR
Frågor och svar
Referensräntan
Lediga jobb
Ogiltiga sedlar
RSS
Riksbankens kapitalförvaltning
Svensk ekonomisk och finansiell statistik, IMF SDDS
RIKSBANKEN
Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att hålla inflationen låg och stabil. Banken har också i uppdrag att se till att betalningarna i ekonomin kan ske säkert och effektivt.
Chatten den 3 september
Läs den senaste chatten med riksbankschef Stefan Ingves på vår webbplats den 3 september. Läs mer
Ekonomisk kommentar: Ingen allvarlig kreditåtstramning i Sverige
Den här kommentaren utreder om det finns tecken på en kreditåtstramning i Sverige. Författarna granskar både hushållens och företagens skuldfinansiering samt svenska bankers utlåningskapacitet. Läs mer
Finansiell oro - Vad gör Riksbanken?
Riksbanken har genomfört en rad åtgärder i och med den finansiella oro som nu råder. Här finns en sida med länkar till den information som har publicerats. Läs mer
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
FRÅGOR OCH SVARÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning