2,003 captures
01 Jun 1997 - 14 May 2022
SEPDECFEB
16
200820092010
About this capture

NYHETER
Reporäntan lämnas oförändrad på 0,25 procent
2009-12-16 Återhämtningen i ekonomin fortsätter och inflationstrycket blir lågt framöver. För att klara inflationsmålet på 2 procent och understödja den ekonomiska återhämtningen har Riksbankens direktion beslutat att lämna reporäntan oförändrad på 0,25 procent. Även prognosen för reporäntan lämnas oförändrad.   Läs mer
ECB:s månadsrapport december 2009
2009-12-10 Europeiska centralbanken (ECB) har publicerat sin månadsrapport Monthly Bulletin för december 2009. ECB-publikationen är ett viktigt verktyg för analys av den ekonomiska utvecklingen i euroområdet och för att förklara ECB:s penningpolitik.   Läs mer
Ekholm: Några lärdomar av finanskrisen för penningpolitiken
2009-12-04 Vice riksbankschef Karolina Ekholm talade idag om några lärdomar penningpolitiken kan dra av den finansiella krisen. I vilken utsträckning har penningpolitiken bidragit till den finansiella krisen? Och bör penningpolitiken i framtiden försöka motverka att potentiella bubblor byggs upp?   Läs mer
Ekonomisk kommentar: Direktionens röstning – en sammanfattning av de första elva åren
2009-12-02 Sedan 1999 har en direktion bestående av sex ledamöter fattat beslut om reporäntan i Sverige. I denna kommentar granskas röstningsresultaten sedan 1999. Studien visar exempelvis att de flesta av besluten om reporäntan har varit enhälliga. Resultaten visar också att en del av ledamöterna i direktionen har reserverat sig oftare än andra.   Läs mer
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 12 månader har nu avslutats
2009-12-14
Riksbanksfullmäktige sammanträder torsdag den 17 december kl. 14.00
2009-12-14
Den 14 december erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 12 månader)
2009-12-10
Direktionens dagordning tisdagen den 15 december 2009
2009-12-10
Direktionens dagordning tisdagen den 8 december 2009
2009-12-08
Nyhetsarkiv 
KALENDARIUM
2009-12-16 09:30
Beslut från penningpolitiska mötet den 15 december publiceras.
2009-12-16 11:00
Presskonferens om reporäntebeslutet och den penningpolitiska uppföljningen
2009-12-16 13:30
Riksbankschef Stefan Ingves chattar på Riksbankens webbplats
2009-12-16 16:00
Analytikerträff om reporäntebeslutet och den penningpolitiska uppföljningen
2009-12-17 14:00
Fullmäktige sammanträder

Se hela kalendariet
PENNINGPOLITISKA NYCKELTAL
RIKSBANKENS INFLATIONSMÅL
2,0%
Målet har gällt från och med 1995
Läs mer om inflationsmålets tillkomst
INFLATIONEN NOVEMBER 2009
-0,7%
Konsumentprisindex för december 2009 publiceras tisdagen den 12 januari 2010 09.30.
Läs mer om inflationen just nu
Länk till Statistiska centralbyrån, SCB
REPORÄNTAN
0,25%

Gäller från 23 december 2009. Nästa räntemöte är den 10 februari 2010.
Pressmeddelande
Penningpolitiska protokoll
Tabell över reporäntan
WebbTV
PENNINGPOLITISK RAPPORT
Nästa penningpolitiska rapport publiceras den 11 februari 2010.
Penningpolitiska rapporter
SNABBLÄNKAR
Frågor och svar
Planerade auktioner för SEK-krediter
Referensräntan
Lediga jobb
Ogiltiga sedlar
RSS
Riksbankens kapitalförvaltning
Svensk ekonomisk och finansiell statistik, IMF SDDS
RIKSBANKEN
Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att hålla inflationen låg och stabil. Banken har också i uppdrag att se till att betalningarna i ekonomin kan ske säkert och effektivt.
Chatt med Stefan Ingves den 16 december
I dag den 16 december kommer riksbankschef Stefan Ingves att chatta på Riksbankens webbplats. Vill du ställa en fråga till Stefan kan du göra det från klockan 10:00 den 16 december. Läs mer
Engagerade medarbetare i en väl fungerande organisation
Det visar den årliga medarbetarunder- sökningen som genomfördes i september.Läs mer
Finansiell oro - Vad gör Riksbanken?
Riksbanken har genomfört en rad åtgärder i och med den finansiella oro som nu råder. Här finns en sida med länkar till den information som har publicerats. Läs mer
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
FRÅGOR OCH SVARÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning