23 captures
22 Dec 2005 - 31 Oct 2016
MARAUGMAY
15
200920102011
About this capture

 UTSKRIFT 
Svenska marknadsräntor
En marknadsränta är den ränta som aktörerna är beredda att betala för olika typer av krediter. Den prissätts enligt utbud och efterfrågan.
 
Sök marknadsräntor
Genom att använda den enkla sökfunktionen (klicka på någon av rubrikerna till vänster) erhålls samtliga tillgängliga serier inom respektive grupp.
 
I STIBOR Fixing ingår:
Tomorrow Next
1-veckas löptid
1-månads löptid
2-månaders löptid
3-månaders löptid
6-månaders löptid
9-månaders löptid och
12-månaders löptid
I Statsskuldväxlar ingår:
1-månads löptid
3-månaders löptid
6-månaders löptid och
12-månaders löptid
I Statsobligationer ingår:
2-års löptid
5-års löptid
7-års löptid och
10-års löptid
I Statsfixräntor ingår:
3-månaders löptid
6-månaders löptid och
5-års löptid
I Bostadsobligationer ingår:
2-års löptid och
5-års löptid
I Företagscertifikat ingår:
3-måndaders löptid och
6-månaders löptid
Detaljerad sökning bland räntor och valutor
Genom den detaljerade sökfunktionen går det att göra utsökningar på enskilda serier för både räntor och valutor och även välja beräkningsmetod samt vilket format reslutatet skall visas i. Välj Detaljerad sökning bland räntor och valutor till vänster.

INNEHÅLLSANSVARIG
Administrativa avdelningen

SENAST GRANSKAD
2008-01-18
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
FRÅGOR OCH SVARÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning
RiksbanksräntorSTIBOR FixingStatsskuldväxlarStatsobligationerStatsfixräntorBostadsobligationerFöretagscertifikatInternationella marknadsräntorValutakurserDetaljerad sökning bland räntor och valutorValutakoderFrågor och svar