34 captures
22 Dec 2005 - 27 Feb 2017
MARAUGMAY
15
200920102011
About this capture

 UTSKRIFT 
Riksbanksräntor
Klockan 9.00 samt klockan 12.00 är databasen hårt belastad. Vi ber er därför att inte göra er utsökning vid dessa tidpunkter.

Riksbanken sätter i penningpolitiskt syfte så kallade styrräntor. De är inlånings-, utlånings- och reporäntan. Reporäntan är den viktigaste styrräntan. Marginalräntan var Riksbankens styrränta från december 1985 till och med maj 1994 då den ersattes av reporäntan.
 
Riksbanken fastställer förutom de penningpolitiska  styrräntorna även den så kallade referensräntan (tidigare diskontot) som exempelvis förekommer i räntelagen.
 
Sök riksbanksräntor
Genom att använda den enkla sökfunktionen (klicka på någon av rubrikerna till vänster) erhålls samtliga tillgängliga serier inom gruppen riksbanksräntor.
 
Detaljerad sökning inom vald grupp
En detaljerad sökning inom vald grupp görs genom att klicka på rubriken Detaljerad sökning ovanför själva sökrutan. I den detaljerade sökningen går det att välja enskilda serier inom denna räntegrupp, beräkningsmetod, olika presentationssätt (html, csv, excel tabell och textfil) samt decimalavgränsare.
 
Detaljerad sökning bland räntor och valutor
Genom den detaljerade sökfunktionen går det att göra utsökningar på enskilda serier för både räntor och valutor och även välja beräkningsmetod samt vilket format reslutatet skall visas i. Välj Detaljerad sökning bland räntor och valutor till vänster.
 
.

INNEHÅLLSANSVARIG
Administrativa avdelningen

SENAST GRANSKAD
2008-02-21
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
FRÅGOR OCH SVARÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning
Reporänta, in- och utlångsräntan samt marginalräntanReferensränta och diskontoReporäntan, tabellFörändringar av referensräntan, tabellSvenska marknadsräntorInternationella marknadsräntorValutakurserDetaljerad sökning bland räntor och valutorValutakoderFrågor och svar