42 captures
15 Jun 2006 - 23 Jan 2012
OCTDECMAY
30
200820092011
About this capture

FAKTA
Årliga inflationen
Under Riksbankens historia, från 1668 till idag, har den årliga inflationen i genomsnitt varit 2,1-2,3 procent (osäkerheten beror främst på hur inflationen ska mätas i samband med den monetära förvirringen under andra halvan av 1710-talet). Detta kan jämföras med Riksbankens nuvarande inflationsmål på 2,0 procent.
Forskning på Riksbanken
Målet med den ekonomiska forskning som bedrivs inom Riksbanken är att tillhandahålla en solid begreppsmässig och empirisk grund för politiska beslut. Högkvalitativ forskning är avgörande för att garantera att Riksbanken är väl förberedd att möta de utmaningar som hänger samman med att styra penningpolitiken och främja ett säkert och effektivt betalningssystem. En viktig uppgift för den ekonomiska forskningen är att tillhandahålla modeller, verktyg och analyser för att Riksbanken ska kunna fullgöra sina åligganden.
Läs mer
AKTUELLT
Forskningsnytt 2009
(december 2009)
Working Paper No. 235 Evaluating Monetary Policy
(oktober 2009)
Working Paper No. 234 Forecasting Macroeconomic Time Series With Locally Adaptive Signal Extraction
(oktober 2009)
Working Paper No. 233 Flexible Modeling of Conditional Distributions Using Smooth Mixtures of Asymmetric Student T Densities
(oktober 2009)
Workshop: Financial Markets and the Macroeconomy: Challenges for Central Banks. November 6-7, 2009
(2009-02-05)
Historisk monetär statistik i Sverige 1668-2008
(2008-06-01)
RAPPORT
Forskningsenheten granskad av extern utvärderingskommité
Som ett led i den fortlöpande utvärderingen av Riksbankens verksamhet genomfördes hösten 2008 en granskning av forskningsenheten. Kommitténs medlemmar var professorna Marvin Goodfriend, Lucrezia Reichlin och Gregory Udell. Läs rapporten
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
FRÅGOR OCH SVARÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning
Forskning Medarbetare Konferenser Gäster Publikationer Artiklar Seminarier Forskningsnyheter Historisk monetär statistik