47 captures
2 Jun 2004 - 23 Jan 2012
OCTDECMAY
30
200820092011
About this capture

VISSTE DU ATT
Statistiska centralbyrån, SCB, mäter prisutvecklingen
SCB ansvarar för att mäta inflationen i Sverige. På SCB:s webbplats kan du ladda ned tidsserier över de vanligaste inflationsmåtten.

Riksbanken publicerar prognoser
Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Syftet med rapporten är att ta fram underlag för de penningpolitiska besluten och att sprida kunskap om de bedömningar som Riksbanken gör.


Målet för penningpolitiken
Målet för penningpolitiken är enligt riksbankslagen att "upprätthålla ett fast penningvärde". Riksbankens tolkning av detta mål är att inflationen ska vara låg och stabil.
 
Mer precist är Riksbankens mål att hålla inflationen kring 2 procent per år, där inflationen mäts som den årliga förändringen i konsumentprisindex (KPI). Runt målet finns ett toleransintervall på plus/minus 1 procentenhet. För att hålla inflationen kring 2 procent varierar Riksbanken styrräntan, den så kallade reporäntan.
Läs mer
AKTUELLT
Reporäntan lämnas oförändrad på 0,25 procent
(2009-12-16)
 Tal, Ekholm: Några lärdomar av finanskrisen för penningpolitiken
(2009-12-04)
Ekonomisk kommentar: Direktionens röstning – en sammanfattning av de första elva åren
(2009-12-02)
Tal, Öberg: Penningpolitik, finansiell stabilitet och Riksbankens balansräkning
(2009-12-01)
PENNINGPOLITISK RAPPORT OCH UPPFÖLJNING
Direktionen har sex schemalagda penningpolitiska möten under ett år. På dessa möten fattas beslut om reporäntan. Efter varje möte publiceras ett pressmeddelande som redogör för det penningpolitiska beslutet, Riksbankens konjunktur- och inflationsutsikter och den framtida penningpolitik som direktionen anser vara väl avvägd. I samband med tre av dessa möten publiceras även en penningpolitisk rapport som på ett mer utförligt sätt redogör för Riksbankens syn på de ekonomiska utsikterna.
 
Mellan två penningpolitiska rapporter publiceras en penningpolitisk uppföljning, som innehåller ett begränsat antal prognoser för centrala makroekonomiska variabler.
 
Du kan ladda ned eller beställa den penningpolitiska rapporten och uppföljningarna under rubriken "Press & publicerat".
Läs mer
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
FRÅGOR OCH SVARÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning
Prisstabilitet Prognoser och räntebeslut Att styra räntan Penning- & valutamarknadsstatistik Frågor och svar Rapportering SELMA