50 captures
02 Jun 2004 - 23 Jan 2012
OCTDECMAY
30
200820092011
About this capture

FAKTA
Hög omsättning i betalningssystemet
Varje vecka omsätter RIX-systemet lika mycket som hela den svenska årliga bruttonationalprodukten, BNP.
 
Korttransaktionerna ökar
Sedan 1990-talet har transaktioner med kort sexfaldigats. Korten svarar numera för 50 procent av antalet transaktioner. Checkanvändningen har successivt minskat och är i dagsläget försumbar.


Finansiell stabilitet
En av Riksbankens huvuduppgifter är att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Betalningsväsendet är viktigt för all ekonomisk verksamhet och en central del i det finansiella systemet. Riksbanken analyserar därför löpande risker och hot mot stabiliteten i det svenska finansiella systemet. Syftet med analysen är att upptäcka förändringar och sårbarheter som kan leda till en allvarlig kris. Av särskild betydelse i analysen är de stora bankerna. Riksbankens bedömning av stabiliteten publiceras två gånger per år i rapporten Finansiell stabilitet.
Läs mer
AKTUELLT
Tal, Öberg: Penningpolitik, finansiell stabilitet och Riksbankens balansräkning
(2009-12-01)
Pressmeddelande: Bankerna bättre rustade att möta kommande kreditförluster
(2009-11-26)
Rapporten: Finansiell stabilitet 2009:2
(2009-11-26)
Tal: Ingves: Finansiell stabilitet – vart är vi på väg?
(2009-11-19)
Tal: Nyberg: I finanskrisens kölvatten
(2009-11-18)
Tidskriften Penning- och valutapolitik nummer 3, 2009
(2009-11-17)
RAPPORTEN FINANSIELL STABILITET
Den senaste stabilitetsrapporten
Riksbankens rapport om finansiell stabilitet 2009:2 publicerades den 26 november 2009.
Läs mer
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
FRÅGOR OCH SVARÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning
Riksbankens uppgift Stabilitetsanalys Riksbanken påverkar Finansiell infrastruktur Krisberedskap Publicerat om finansiell stabilitet Betalningssystemet - RIX Finansiell oro - Vad gör Riksbanken?