113 captures
02 Jun 2004 - 20 Nov 2016
MARAUGAPR
14
200920102011
About this capture

FAKTA
372 miljoner sedlar ute i samhället
Vid årsskiftet 2009/2010 fanns det ungefär 372 miljoner utelöpande sedlar till ett värde av 104,6 miljarder kronor.  
 
Vanligaste sedeln är 500-kronorssedeln
Den sedelvalör som det antalsmässigt finns flest sedlar av är 500-kronorssedeln. Vid årsskiftet 2009/2010 fanns det cirka 119 miljoner sedlar av valören 500-kronor.


Sedlar och mynt
Riksbanken svarar för landets försörjning av sedlar och mynt. Riksbanken har två kontor och via dem lämnar Riksbanken ut (och tar emot) kontanter till bankerna. Bankerna, eller deras ombud, distribuerar sedan kontanterna vidare till handeln och allmänheten.

Riksbanken har ingen kassa öppen dit allmänheten kan komma för att lösa in sedlar och mynt. Däremot löser Riksbanken i vissa fall in sedlar som skickas in med post. Vilken typ av sedlar och hur du går tillväga kan du läsa mer om här:

Så löser du in ogiltiga sedlar
Så löser du in skadade sedlar
Så löser du in missfärgade och fläckade sedlar

Riksbanken löser däremot inte in mynt.
AKTUELLT
Efter den 30 september 2010 blir 50-öresmynten ogiltiga som betalningsmedel. Efter det går det dock att lösa in dem på en bank fram till och med den 31 mars 2011.
 
Samtidigt ändras lagen om avrundning. Ändringen innebär att öresbelopp som slutar på ett till och med fyrtionio avrundas nedåt och belopp från femtio till och med nittionio avrundas uppåt.
 
 

Läs mer om 50-öringen
Länk till extern webbplats om 50-öringen
 
 
Ny rapport om depåstrukturen
Uppföljning av den nya depåstrukturen för kontanthantering, april 2010
 
Ny sedel- och myntserie
Riksbanken har beslutat att förnya och modernisera hela sedel- och myntserien

Pressmeddelande: Riksbanken förnyar sedel- och myntserien
 
Minnesmynt
Pressmeddelande: Minnesmynt med anledning av kronprinsessan Victorias och Daniel Westlings bröllop
OGILTIGA SEDLAR
Förlängd inlämningstid för 500- och 100-kronorssedlar utan folieband. Även äldre 20-kronorssedlar gäller tills vidare
De äldre, och idag ogiltiga, versionerna av 500- och 100-kronorssedlarna som saknar folieband och genomsiktsbild samt de lite större 20-kronorssedlarna med en mer blåaktig färgton kan fortfarande lämnas in till din bank. Eventuella avgifter vid inlämning bestäms av respektive bank. 
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
FRÅGOR OCH SVARÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning
50-öringen blir ogiltigSedlarMyntEfterbildning & reklam på sedlar och myntStatistikKontanthanteringFrågor & svarPublikationerRegelverkBlanketter för inlösen av sedlarNy sedel- och myntserie