46 captures
14 Oct 2004 - 24 Jan 2012
OCTDECMAY
30
200820092011
About this capture

ÖVERSIKT
 UTSKRIFT 
 
  RIKSBANKEN  
Riksbankens roll
Vad gör en centralbank?
Vad är inflation?
Vad är penningpolitik?
Vad grundar Riksbanken sina räntebeslut på?
Hur styr Riksbanken räntan?
Hur går ett beslut om räntan till?
Kan Riksbanken påverka sysselsättningen?
Hur arbetar Riksbanken med finansiell stabilitet?
Hur styrs Riksbanken?
Riksbankens kapitalförvaltning
Riksbankens balansräkning
Guldreserven
Valutareserven
Regelverk
Organisation
Riksbanksfullmäktige
Ledamöter
Direktionen
Stefan Ingves
Lars Nyberg
Lars E.O. Svensson
Barbro Wickman-Parak
Svante Öberg
Karolina Ekholm
Direktionens ledamöter från 1999 och framåt
Avdelningar
Administrativa avdelningen
Avdelningen för finansiell stabilitet
Avdelningen för kapitalförvaltning
Avdelningen för penningpolitik
Internrevisionsavdelningen
IT-avdelningen
Stabsavdelningen
Internationellt
BIS
G10
ECBS
EU-samarbete i Bryssel
IMF
OECD
Internationella nyheter
Internationellt samarbete för experthjälp
Lagar och regler
Regeringsformen
Riksbankslagen
Arbetsordning och instruktion
Författningssamling
Riksbankens etiska regler
Riksbankens kommunikationspolicy
Penningpolitisk kommunikation
Historia
Pengarna och makten – Riksbankens historia
Förspelet
Stockholms Banco
Den Karolinska tiden
Frihetstiden
Myntrealisationerna
På väg mot centralbanken
Från världskrig till världskrig
Regleringstiden
Från kris till norm
Riksbankens sedelhistoria – Tumba Bruksmuseum
Riksbanken 10 år som självständig centralbank
Viktiga årtal
Tidigare riksbankschefer
Riksbankens arkiv
Riksbankshuset
Arkitekturen
En vandring i huset
Arkitekten Peter Celsing
Ekonomipriset
Upphandling
Revisionstjänster
Nyhetsbevakningstjänster
Arbeta hos oss
Lediga jobb
Tillsatta jobb
Riksbanken erbjuder
Medarbetare berättar
Ledarskap
Fackliga organisationer
Interna regler
  RÄNTOR & VALUTAKURSER  
Riksbanksräntor
Reporänta, in- och utlångsräntan samt marginalräntan
Referensränta och diskonto
Förändringar av reporäntan, tabell
Förändringar av referensräntan, tabell
Svenska marknadsräntor
STIBOR Fixing
Statsskuldväxlar
Statsobligationer
Statsfixräntor
Bostadsobligationer
Företagscertifikat
Internationella marknadsräntor
Euromarknadsräntor 3-månaders löptid
Euromarknadsräntor 6-månaders löptid
Internationella statsobligationer 5-års löptid
Internationella statsobligationer 10-års löptid
Valutakurser
Månadsgenomsnitt på valutakurser
Årsgenomsnitt (ackumulerat) på valutakurser
Dagsnoteringar, valutakurser mot svenska kronor
SDR mot svenska kronor
TCW-index
KIX-index
Crosskurser
Omräkningskurser, Euro, Fasta
Detaljerad sökning bland räntor och valutor
Valutakoder
Frågor och svar
  SEDLAR & MYNT  
Sedlar
Giltiga sedlar
20-kronorssedel
50-kronorssedel
100-kronorssedel
500-kronorssedel
1000-kronorssedel
Minnessedel
Falsk eller äkta sedel
Säkerhetsdetaljer
Ogiltiga sedlar
1-kronasedel
5-kronorssedel
10-kronorssedel
20-kronorssedel
50-kronorssedel
100-kronorssedel
500-kronorssedel
1000-kronorssedel
10 000-kronorssedel
Så löser du in ogiltiga sedlar
Skadade sedlar
Missfärgade och fläckade sedlar
Skyddsinfärgade sedlar
Informationsmaterial om skyddsinfärgade sedlar
Mynt
Giltiga mynt
50-öre
1-krona
2-krona
5-krona
10-krona
Jubileums- och minnesmynt
2000-talet
1900-talet
1800-talet
1700-talet
Efterbildning & reklam på sedlar och mynt
Reklam på sedlar och mynt
Efterbildning av sedlar och mynt
Statistik
Kontanthantering
Kontanthanteringsrådet
Frågor & svar
Regelverk
Blanketter för inlösen av sedlar
Publikationer
Översyn av sedel- och myntserien
  FINANSIELL STABILITET  
Riksbankens uppgift
Så arbetar vi
Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet
Rapporten finansiell stabilitet
Stabilitetsanalys
Riksbanken påverkar
Finansiell infrastruktur
System i den svenska infrastrukturen
RIX
BGC
Euroclear Sweden
NASDAQ OMX Derivatives Markets
CLS
SWIFT
Betalningsinstrument
SEPA
Kontinuitetsplanering i den svenska finansiella infrastrukturen
Krisberedskap
Publicerat om finansiell stabilitet
Rapporten finansiell stabilitet
Aktuella tal om finansiell stabilitet
Artiklar i urval ur Penning- och valutapolitik
Remissvar med anknytning till finansiell stabilitet
Svar på konsultationer med anknytning till finansiell stabilitet
Betalningssystemet - RIX
Deltagare
Vilka är RIX-deltagare?
Vilka kan bli RIX-deltagare?
Hur blir man RIX-deltagare?
Prislista
Villkor och anvisningar
Anvisningar vid störningar
Clearingnummer för RIX-deltagare
Särskilda villkor för penningpolitiska instrument
Säkerheter
Godkända säkerheter
Ansökan för godkännande av värdepapper
RIX-rådet
Statistik över betalningar i RIX
Finansiell oro - Vad gör Riksbanken?
Planerade auktioner för SEK-krediter
Samlingssida för lån
Utestående lån i SEK och USD
Allmänna villkor för lån i SEK
Allmänna villkor, fast ränta
Allmänna villkor, fast ränta
Allmänna villkor för lån i USD
Villkor och andra dokument för lån i SEK mot säkerhet i företagscertifikat
Begränsade penningpolitiska motparter
  PRESS & PUBLICERAT  
Press & debatt
Pressmeddelanden
Meddelanden
Debattartiklar
WebbTV
Analytikerträffen 091216
Presstjänst
Bildbank
Riksbanksfullmäktige
Direktionsledamöter
Avdelningschefer
Sedlar
Säkerhetsdetaljer på sedlar
Tryckning av sedlar
Mynt
Jubileums- och minnesmynt
2000-talet
1900-talet
1800-talet
1700-talet
Riksbankshuset
Guldtackor
Chatt
Chatt med Stefan Ingves den 16 december
Chatt med Stefan Ingves den 22 oktober
Chatt med Stefan Ingves den 3 september
Chatt med Barbro Wickman-Parak den 2 juli
Chatt med Stefan Ingves den 21 april
Tal
Ekonomiska kommentarer
Rapporter
Penningpolitisk rapport
Underlag för utvärdering av penningpolitiken
Penningpolitiken i Sverige
Riksbankens räntestyrning - penningpolitik i praktiken
Penningpolitiken under rörlig växelkurs
Penning- och valutapolitik
Finansiell stabilitet
Den svenska finansmarknaden
Årsredovisning
Occasional Paper Series
Working Paper Series
Statistisk Årsbok/Statistical Yearbook
Riksbankens företagsintervjuer
Riksbanksstudier
Artiklar och fördjupningar
Fördjupningsrutor i den penningpolitiska rapporten
Artiklar i Finansiell stabilitet
Artiklar i Penning- och valutapolitik
Dagordningar och protokoll
Direktionen
Dagordningar
Penningpolitiska protokoll
Allmänna protokoll
Protokollsbilagor
Riksbanksfullmäktige
Dagordningar
Protokoll
Protokollsbilagor
Yttranden
Riksbankens remissvar
Riksbanksfullmäktiges remissvar
Riksbankens konsultationssvar
Ärendelista
Sedel- och myntskrifter
Informationsskrifter
Internationella nyheter
EMU-skrifter
Publikationer från Europeiska centralbanken (ECB)
ECB:s månadsrapport
ECB:s årsrapport
ECB:s konvergensrapport
Broschyrer om EMU/euron
Statistik
Penning- & obligationsmarknad
Valutamarknad
Penningpolitiska repor
Tillgångar & skulder
Riksbankens tillgångar och skulder
Valutareserv och likviditetsposition
Betalningsbalans
Finansmarknad
Finansmarknad
Svenska monetära finansinstitut
Kompletterande nordisk MFI rapportering
Svensk ekonomisk och finansiell statistik
Prenumerera via RSS
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
FRÅGOR OCH SVARÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning