2,012 captures
01 Jun 1997 - 17 May 2022
DECFEBAUG
01
200820102011
About this capture

NYHETER
Riksbanken växlar EU-betalning
2010-02-01 Sveriges medlemskap i EU innebär månatliga betalningar till EU:s bud-get. Dessa görs i svenska kronor av den svenska staten och växlas till euro på valutamarknaden av en mottagande centralbank inom EU. Riksbanken har beslutat att växla EU-betalningen vid månadsskiftet januari/februari 2010. Beloppet är på 4,651 miljarder kronor.   Läs mer
Riksbankens företagsintervjuer: Långsam återhämtning
2010-02-01 Konjunkturläget har fortsatt att förbättras, men utvecklingen går olika fort i olika sektorer. Företag inom handeln är i allmänhet nöjda med konjunkturläget medan industrin uttrycker sin besvikelse över att efterfrågan från omvärlden ännu inte har tagit fart. Det framgår av de företagsintervjuer som Riksbanken gjorde i december.   Läs mer
Ändrat datum för det penningpolitiska mötet i juli
2010-01-29 Datumet för direktionens penningpolitiska möte den 1 juli ändras och mötet hålls istället onsdagen den 30 juni. Publiceringen av beslutet blir därmed torsdagen den 1 juli kl. 09:30.   Läs mer
Öberg: Finanskrisen och lönebildningen
2010-01-29 Förste vice riksbankschef Svante Öberg talade under fredagen om finanskrisen och lönebildningen. Öberg diskuterade vilka frågor arbetsmarknadens parter har att hantera i årets avtalsförhandlingar. Med hänsyn till den utdragna återhämtningen och den svaga arbetsmarknaden torde utrymmet för löneökningar vara mycket begränsat.  Läs mer
Swapavtal med Federal Reserve löper ut
2010-01-27 Samtidigt med andra centralbanker bekräftar Riksbanken att den tillfälliga likviditetswapen med Federal Reserve löper ut den 1:a februari, 2010.   Läs mer
Direktionens dagordning måndagen den 1 februari 2010
2010-01-29
Finansmarknadsstatistik, december 2009. Pressmeddelande på Statistiska centralbyråns webbplats
2010-01-29
Protokoll från direktionens sammanträde 19 januari
2010-01-28
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 6 månader har nu avslutats
2010-01-25
Den 25 januari erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 6 månader)
2010-01-21
Nyhetsarkiv 
KALENDARIUM
2010-02-01 09:00
Direktionen sammanträder
2010-02-01 09:30
Riksbankens företagsintervjuer publiceras
2010-02-02 10:00
Riksbankschef Stefan Ingves håller talet "Krisen i Baltikum - Riksbankens åtgärder, bedömningar och lärdomar"

Se hela kalendariet
PENNINGPOLITISKA NYCKELTAL
REPORÄNTAN, PROGNOS
Aktuell prognos för reporänta, inflation och BNP
REPORÄNTAN
0,25%

Gäller från 23 december 2009. Nästa räntemöte är den 10 februari 2010.
Pressmeddelande
Penningpolitiska protokoll
Tabell över reporäntan
WebbTV
INFLATIONEN DECEMBER 2009
0,9%
Konsumentprisindex för januari 2010 publiceras torsdag den 18 februari 2010 09.30.
Läs mer om inflationen just nu
Länk till Statistiska centralbyrån, SCB
RIKSBANKENS INFLATIONSMÅL
2,0%
Målet har gällt från och med 1995
Läs mer om inflationsmålets tillkomst
PENNINGPOLITISK RAPPORT
Nästa penningpolitiska rapport publiceras den 11 februari 2010.
Penningpolitiska rapporter
SNABBLÄNKAR
Frågor och svar
Planerade auktioner för SEK-krediter
Referensräntan
Lediga jobb
Ogiltiga sedlar
RSS
Riksbankens kapitalförvaltning
Svensk ekonomisk och finansiell statistik, IMF SDDS
RIKSBANKEN
Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att hålla inflationen låg och stabil. Banken har också i uppdrag att se till att betalningarna i ekonomin kan ske säkert och effektivt.
Hur styr Riksbanken räntan?
Riksbankens direktion beslutar om reporäntan. Men hur styr Riksbanken räntan i praktiken? Läs mer
Arbeta hos oss
Vi söker ambitiösa medarbetare. Läs mer
Finansiell oro - Vad gör Riksbanken?
Riksbanken har genomfört en rad åtgärder i och med den finansiella oro som nu råder. Här finns en sida med länkar till den information som har publicerats. Läs mer
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
FRÅGOR OCH SVARÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning