3,630 captures
31 Dec 1979 - 17 May 2022
DECJANFEB
20
200820102011
About this capture
Sök efter:
  • Statistik från 1700-talet på webben
    Nu kan du hitta historisk statistik med långa tidsserier inom en mängd olika områden. Sverige har lång tradition av att ta fram statistik och du kan till exempel ta del av befolkningsstatistik från 1720.
  • Vad gör SCB?
    Statistiska centralbyrån (SCB) är en myndighet som tar fram statistik. Statistiken kan användas som underlag för beslutsfattande, debatt och forskning. Vi har också en samordnande roll för Sveriges officiella statistik.
Fler pressmeddelanden
Nyckeltal för Sverige
Fler nyckeltal
Publiceringskalender
Planerade publiceringar
Kurser & Seminarier
Finanskrisens effekter på ekonomins balansräkningar,
22 januari
Fler kurser

 
© 2008 SCB | SCB, Box 24 300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss